Napi Hírek, 1934. július/2

1934-07-16 [0327]

i 2 C . 8 J > 1 J ullus 16 » A biztonsági hatóságok az utóbbi napokban kezüklv Korait terjedőink s propagandaanyagbői megállapították, hogy kommunista elemek es a volt szociáldemokrácia radikális gondolkodási* hivei iulius lödére, az 1927. esztendei lázadás évfordulójára tüntetéseket terveznek.Tobb kísérletet ., hogy ilyen tüntetéseket zárt holyeken tartsanak meg.a rendőrség megakadályozott. ízért többszáz kommunista es a feloszlatott köztársasági védőszövetség több ' volt tagja megkísérelték, hogy Bécs környékén. Kaitenleutgcben közelében, egy erdei tisztáson gyűlést tartsanak.Ezen több bujtogató beszéd hangzott el.Amikor délután négy órakor egy két emberből álló helyi védőjárőr o tüntetők ellen fellépett,egy ilyen : védőrendőrt a tüntetők tettleg megtámadtak és fejére mért ütéssel jelent csen megsebesítettek.Egy erősítésül odaérkezett csendőrőriárat,amelynek kíséretében két további Myi» vé( ^ ő F volt, segítségére jött a megtámadottaknak,A mintegy 800 főnyi tüntetők,akik bunkókkal, részben revolverekkel is.fel voltak íegyverezvc.a biztonsági közegekkel szembe.n*fenyegető magatartást tanúsítottak és körül akarták őket keríteni. A járőrök,amelyek végül ' nyolc főnyi csoporttá erősödtek, öt lövést tettek. Két tüntető meghalt", egy iiarmadik súlyosan megsebesült.Az egyik halott Pröhlich Hansper­cntoldsdorfi gép iocsilakato3,a súlyosan sebesült Roitmay/íKároly,?' lie— smgi munkás-fogyasztási szövetkezet alkalmazott ja. A második halott személyazonosságát még nem lehetett megállapítani.! röteiddel később a • helyszínére érkezett csendőrség és rendőrség 'megkezdte az erdőkbe vissza­húzódó ^tüntetők üldözését ás szétszórta őket.A tüntetők egyike letar­tóztatásban van.Hat további vezér nevét ismeri a nct/i'ságlkézrekeritésük rövidesen v'r ható,/MTI,/ ö * E/E _ Bécs, iulius 15./Bécsi Távirati Iroda./A biztonsági hatóságok ma a Brünner Irbeiterzeitung 4000 példányát amelyek július 15—é« vannak keltezve, lefoglalt./MTI./ Í/E Rio de -J a n e i r ó , július 15./WTl/Grapentin és Arendtwi^n német vitorlázók.akik egészen kis vitorláson Elbingbol a ingerre mentek kilenchavi ut utan szombaton egészségesen Rio de Janeiróba érkeztek./KI 1/ E/E

Next

/
Oldalképek
Tartalom