Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-23 [0325]

G §Bukarest, iunius 23. J&íagyar Távirati Iroda/ 1 te­mesmegyei Boksa községben a kőbánya beomlott és a lezuhanó kőtömeg eltemette az ott dolgozó Vargha Gyula és Farkas Vilmos munkásokat , Vargha meghalt, Farkast pedig súlyos sérülésekkel húzták ki a kövek alol. Har/Vi &. . §Bukarest, junius 23.#agyar Távi ra tv Iroda/ A brailai gininaziumnjahaiiv növendéke, ala\ német nyelvből elbukOcjf, az egyik folvo­són megtámadta . a német nyelv tanárát és a földre teperve összeverte , A diakok a rendőrök közeledtére szétszaladtak és csak néhányat sikerült közülük elfogni. Har/Vi G §Buk árost, junius 23. /Magyar Távirati Iroda/ Vaslui ^gxe tobb községében kiütéses tifuszmegbetegedések történtek. Har/Vi _b A TU^.^TÍI? ^A* 3 Á S • Zengőváry Forray Iván m.kir. huszárszáza­dos és Edvi-Illes Vilma az alagi Magyar Lovar Egylet kápolnájában házas­ságot kötöttek. Násznagyok voltak a vőlegény részéről vitéz Shvoy Ist­ván altábornagy, a menyasszonyrészéről borosjenői Szabó Kálmán főmérnök, > T ' F í". 0 ^. 4 0 m o! A íeni »i hir szíves közlését kéri Béry László dr.^a Nemzeti Ujsag munkatársa./ J v B a 1 a s s y varrna t, junius 23. Kállay Miklós föld­művé esugyi miniszter ma délelőtt Balassagyarmatra érkezett és személye­se' szerzett meggyőződést a vármegye mezőgazdasági viszonyiról, valamint az aszály es raas elemi csapások okozta károsodásról. Az érdekélt szak­TO 8 A rJ 8V o?+ S W r^vid ertKezlp- vitatta meg a legözetabbi tennivaló­kat. A mir szter kíséretében megjelent dr. Sztranyavszky Sándor, anaa zeti egység partjának elnöke és or. Soldos Béla főispán. /MTI/ m-; Q f+ „-A? á r vl s ^ Ó »f 1 Mf^fe 1 bacconi iskolák kettéosz­tása miatt mar három hónapja "sztrájkolnak" az ottani iskolásgyermekek. ?!ÍZI?t a í kozul hatvanketten nem Írogatják az iskolát. A sztrájk most a £^í+ ekre l s ^FtfíH gaoccn polgármestere és alpolgármestere fteaiok" fonaott, mert a,fslsőbb ^atősácok namaharták visszavonni az iskolák VeV técsztásárq kiadott intézkedést. /MTI/ VaAá ™ • • ' RVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom