Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-16 [0325]

/L/ Hondon, június 16. /Magyar Távirati Iroda./ Newyork állam bankügyi hivatala megadta a J. P. Morgan bankcógnek azt a jogot, hogy június 15.-tői kezdve kizárólag mint magánbank működjék. A cég alaptőkéje és tartaléka 25 millió dollár, a cégtársak egyenlege' össze­sen 32 millió dollár lesz. A cégtársak száma továbbra is husz marad. Ezzel a világ legfontosabb állami kölesön-kibocsátó háza le­tűnt a külföldi kölcsönök piacáról. ly § L o n d o n , június 16. /Magyar Távirati Iroda./ Lord Hail­shamhadügyminiszter Torquay-ban mondott beszédében kijelentette, hogy Anglia a jövőben kizárólag csak az angol birodalom védelmére visel ha­- Sok birtokunk van - mondotta a miniszter - amelyet más nem­zetek bizonyára kivannak, van gazdagságunk, kereskedelmünk, amelyekre féltékenyek lehetnek, de másrészt megvan az erőnk és gazdasági forrásunk is ahhoz, hogy mindezt megvédjük, ha ennek szüksége sajnálatos módon felmerülne. Békét akarunk, mert tapasztalatból tudjuk, milyen borzalmas a háború, de békét akarunk azért is, mert külkereskedelem nélkül nem élhetünk meg, a háború pedig a külkereskedelem ellensége. Megvan minde­nünk ? amit csak kívánhatunk, nem irigyeljük más országoktól birtokaikat és birodalmunk kormányzása elég dolgot ad. Mindent megtettünk a leszere­lés érdekében, de , fajdalom, lehetetlennek látszik a német nemzeti büszkeség követeléseinek összeegyeztetése a francia biztonsági követe­lésekkel. To/To fí § Paris, június 16. /Magyar Távirati Iroda/. A paribi lapok ma is csupán csak talaJ.ga ásókra vannak utalva a velencei találkozó célja és a tárgyalások menete felől. Egyes lapok rámutatnak . arra, hogy a hivatalos jelentés nem sokat mond, beszédek nem voltak es bizalmas közlések nem történtek. x . •• Az Oeuvre azt hiszi, hogy Németország es Olaszország között a legközelebbi napokban megegyezés jön létre, amely több időszerű kér­dést rendez. Elsősorban az osztrák kérdés rsndazeseW?! vnlra. s.*ö. . wagyon valószínűnek tartjáK - iria tovább a lap- hogy néhány héten Délül, de lehet, hegy Barthou londoni utja előtt Olaszország bejelenti Genfben, hogy a németeS hajlandók visszatérni a Nép­szövetségbe, ha a nagyhatalmak egyszerű kijelentessél megismétlik az 1932 decemberi nyilatkozatukat^az egyenjogúságról. A lap szerint ez a lépés csak taktika %ssolini és Hitler KezeDen, mert Németország és Olasz­ország előrelátják, hogy Franciaország ellenmond majd annak, hogy ez a nyilatkozat megtörténjen:. /Amint ezt már Barthou Genfben legutóbb jelezte is/. A német és az olasz kormányfő azt hiszi, hogy ezzel a hatalmakat Genfben fel tudja sorakoztatni Franciaországnak ez ellen a magatartása ellen és ugy állítja be a dolgot ^Franciaország a valóságban ellenzi Német­ország visszatérését a Népszövetségbe. L^'^?^ A legközelebbi napokban ujaWríépés történik még a nettet és orosz közeledés kérdéséoen is. Mussolini nemrégiben már megpróoálta, hogy megjavítsa a sriszonyt Németország ás SzovjePoroszország között. At oroszok, mint a lap értesül, azt az egyetlen feltételt szabják Németország számára, hogy ha komolyan akar közeleani Oroszországhoz fogadja el a keleti Eocarnot, amint ezt már Litvinov ajánlotta is legutóbb a lilhelmstrassenak. Sza/Sza

Next

/
Oldalképek
Tartalom