Napi Hírek, 1934. május/1

1934-05-09 [0322]

§ A i-elikán bemutatója. lénteken mutatja be a Nemzeti Színház Jesse és Karwood négy^^f felvonásos ás öt képből álló színmüvét, amelynek főszerepeit Várady Aranka. Hettyei Aranka, Füzes Anna, Gömöry Vilma, Gál Gyula, Fetheő Attila, Ungváry László, Fornáos Antal Nagy Adorján, Tnr^.nyi Alajos és I}ot Béla játsszák. Az újdonság vasárnap és hétfőn is szinre kerül. /'áül/. Sza/Sza § Krúdy Gyula halálának első évfordulóján, május 12.-én, szom­baton a nagy író barátai, hivei és tisztelői felkeresik Krúdy Gyula sir ját. Találkoznak délelőtt tizenegy órakora Kerepesi-uti temető ha­lottá sházá.nál. /Pro domo. F sorok szives közzétételére és az évforduló alkal­mából kegyeletes megemlékezésre kérik a t. Szerkesztőségeket KriSdy Gyu­la .barátai./ Vá/Vá § Halálozás. Kenyeres Aiolfné kir. törvéry széki elnök ö-venre élete Q*. évében máius 7.-én elhunyt. Tene tés e szereán délután öí órakor? a Kere^esi-ut melletti temetőben. Az elhunytban dr. Kenyeres Árpad egyetemi tanár és Hoós árnőne eoesanyjat gyászol,a. ViAi Iwd viffk­§ Miskolc, május 9. Borsód-Gömör és Kishont közigaz­s-t'silan egyelőre eevesitett vármegyék törvényhatósági bizottsága ma őéla lőttvit&z Borba lv-Maczkv Emil főispán elnökié se vei közgyűlést > tar­tott. A közgyűlésen a"miskolci járásba Fekete Bertalan dr. eddigi oztii főszolpaMröt, Fekete helyére pedig vitéz Kubay Gyula tiszteletbeli fo­szolna bírót választották meg egyhangúlag főszolgabíróvá. Borsod megye törté cetében egyedülálló jelenség, fogy egyhangúlag választottak foszol­g8 ' lr0t ' A közgvülés ezután Farkas Gyula bizottsági tag felszólalá­sával kancsolatben elhatározta, hogy Gömbös Gyula miniszterelno^ct homa­h*n elért sikerei alkalmából rendithetet lön bizalmáról es szeretetéről biztosítja. Liószeehy L e zső indítványára kimondották, hogy Gombos Gyula miniszterelnöknek legutóbbi a kazdatársa dalom mellett elhangzott beszé­dééért a vármegyihálás köszönetét fejezik ki. /MTI/ áVVá

Next

/
Oldalképek
Tartalom