Napi Hírek, 1934. március/2

1934-03-27 [0319]

M § ü ó m március 27,/Magyar Távirati Iroda/ Acton ten­• geraagy, Horthy Miklós ellenfele az otrantoi ütközetben, tegnap Nápoly­ban 67 éves torában meghalt. E/Vi § Kutsera István székesfővárosi tanár, a "Magyr.r Iparos­nevelés, a "Ped-goeriai Szeminárium", az ,f If iusági Vezető'' s&b. munka­társa, os.iladi növét a belügyminiszter engedélyével Koppány -ra vál­tozta' ta* /MTI/ Vi/Vi § Vitéz nagybányai Horthy Miklósné nyomoFenyhitő mozgalmára március 26-án beérkezett adományok: A Festi Hirlap utján beérkezett adomány 83.80 P. Tyrilow Teofil. Teufel Nándor 20-20 |, K.J. 5 I, dr.Tibor Dezső. Juszt Gyula. Tenzer,Hugóné 3 Koch Sándor, Fuchs Gvala 1 P, Kiss Zsigmondne 50 fillér. /MTl/. - . Sza/Sza § N j iregyháza március 27. Az Országos Frontharcos Szövetság nyiregyházi csoportja tegnap tartotta rendes közgyűlésén diszel­nökévé Mikecz Ödön dr.főispánt választotta'meg. A gyűlés vegén lelkesen tün­tettek Gömbös Gyula miinisz terelnök mellett. IVRIT. Sza/Sza U*M * 4 i §.?,°, m 7 á r, mársiua 27. A külsősomogyi református PPV­S° Z f^ t ^ 1 zt ^^ lt T ás Í n Y^OM -leket választották meg esperessé Sálmel?r gondnok ^r.Kálmán Jenő, .lelkészi főjegvző Sfeigethy ílroly viláffi fffe^zP Székely János gimnáziuai igazgat 0 lett Tanácsbirakká választották lurüsav letkésÍi. dr ' V ?át^ ád ÍgaH ^H 8 ^ 1 elnököt ^ s József ágndF Sza/Sza n « , § S i Z ' ö ' k + 8 z ,ár d, március 28. Szikora Anna Miranda énekes­i^inl^i e v utolsó évtizedeiben 5000 holdas oroszországi bittokának jö­s o k ^,^tekonykodott, a szekszárdi kórházban 7? éves korában J m e g­Tofhioff^S ?d ?^ te ^ ön i S ^? zar * v f^ os . közönségét tette meg a szovjet által 6 R^Szf birtoka és kastélya örökösévé. /MTl/. , . . , , M á n d o k. március 27. BeBcz Áron közsép"i biró fia bltüzltSt^k ' t PtS\H 3 12 t Yendáp Í el ^^'tében, miko^a g szomszéd csür­n? TKSWSÍLÍ 1 ' • ÍB? 9 ! i cs ? k ?x A ^A , ' erőfeszítéssel tudták megfékez-, hí^r o • ^ azdasa ^ 1 epulet leégett. A kár körülbelül 20.000 pengő. Azt^hiszik W a . . . . » csűrt bosszúból gyújtotta fel Berecz Áron Karagosa ' R/Sza hlvtak me g a lakodalomra. /mi]. 80 5 Nvirbak+ánál nL!*I í r­e-^J. h z a. március 27. Török András-Máv. fütő iniroaktanal kiesett a vicinálisból és életveszélyesen megsérült A r>7 donyvezeto vallomása szennt. Török-a Ewzdony slivít^ nem e nv^S ifef^lí*? í^ 81 *^ K6 ^zÚ szállitísí utlS^eszmélftéf i/§za es felgyógyulásához el&g van remény. /MTl/. # t.„fr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom