Napi Hírek, 1934. március/1

1934-03-01 [0318]

jgM - lal^^^c^LM/fg^^^fgf/Ii/; már ° ÍU8 1­/Reuter ^ oda-/ /L/ § L c n d o n," március 1. /Magyar Távirati Iroda./ ?u-Yi ideiglenes raudzsuriai államfő évezredes mandzsu szertartáso'- kíséreté­be n szállott HEinkineben flfendzsu'.'uo trónjára. Az ünnepségek vallásos sze tartusai 1 .ezd"dtek. iíöviddel hajnalhasadta előtt ?u-Yi tábornagyi er ; en^ruhában udvaroncai kísé­retében belérett a korona z's céljaira épült I>fennye i t smpl -ba, amelynek m<rv* nyterraszán várta meg a napkeltét. Az isteni a rratot jelkénezo első naps••rárakomeljelentére az uj császár leborult a Mennyei szobor előtt, ahol az őseinek szellemét jelképező lakktábláktcl körül­véve hosszasan imádkozott egy zenekar halk zenéjet"! kisírve. azután megfojtotta 2 szoborra helyezett r'izseketepet, ötféle gabonát ; egy üveg rizsbort, egy vég aranysárga selymet, tömjént ég különböze ékszere­det dobott az ál'pzati tűzbe ? mpialatt a papok hófehér bikát áldoztak fel.Az áldozat éseeeme lk.edő f /stje az ima mégha Ugatását jelképezte és erre i ; u-Ii kíséretével eltávozott. Az ünnepség második fejezeténél szintire az uj császári palota tanterme volt. A osászár nehéz sárgaselyem uralkodni palást­ba öltözve a trónra ült s miniszterei és az udvari méltóságok fél­körben állták körül. A főpecsétőr sáreaselye m párnán átnyújtotta a jáspisból készült császári pecsétet, mint az alattvalók közfelkiáltásá­nak jelét .?u-Ii átvette a ecsetet annak jeléül, hogy. elfogadta 9 csá ­szári méltóságot. Ezután a mandzeu­! rormány tagjai mely mégha jlással vo­nulta r. el a tron előtt és vééül a császár az uj pecséttel "nrokiamációt oecséteit mee, amelyben tuc tja trónra lépését. Tltto I a pe 7 otol az uralkodc neve Karg-Teh, azaz Nyugalom és ÜSrényvlett. A szertartásról hangos filmfelvételeket készítetek és azt a Pádiv is közvetite te egész Mandzsúriában. A szertartások be fej ezté vei az^uj uralkodó csapatszemlét tartott. L - § 0-0 Londonból jelentik: Most érkezett Londonba az az 1.40 méter' ' széles és 65 centiméter hosszú ri/ázjpapirtekercsre irt okirat, amelynek aláírása volt a nemrég elhunyt Dalai láma utolsó kor­mányzási ténykedése. Az okirat kelte " a vízi madár éve 4. hónapjának 21. napja"' tartalma egy rendelet, amely megbízza az angol General Electric Cort, hogy villamost el epet építsen Lasszában, Tibet fővárosában. A munka, amelyet legközelebb megkezdenek, nagy müssaki nehézségekkel jar, mertJ640 kilométernyire fekszik a .legközeleboi vasúti állomástól. Az egész beren­dezést kétezer, egyenként 40 kilogrammos ládá­ba fogják csomagolni és az ut felén málhás öszvéreken, a második felén em- • berkézzel fogjál szállítani az 5,150 méter magasban fekvő 'Tiltott Varosba". Ezen az uton szállít iák majd többi között a következő anyagot:. .20.000 méter vezetéket, 36,000 méter vékonvabb drótot,1000 kapcsolót, 2000 biztosítékot, 3000 lámpát, 30CC zománcozott vas lámpaernyőt* . T"^<*>*2-cc­A villamos erőtelep nappal egy lőszergyár áramszükségletét fogja ellátni, este pedig a városi világítást kapcsollak be, de csak néhány órára, mert^a Láma takarékoskodni akart az árammal....! telep üzemének vezetéséhez szüksé­ges műszaki tudás elsajátitására egy Ringang nevü tibeti szerzetes két evig dolgozott a társaság JCugbyi gyárában tanoncként és állítólag nagy mű­szaki tehetségről tett tanúságot. /MTI/. T/T/Sza. Q L 0-0 §Londonból jelentik: Jaffában pusztitó'ütött ki, mely egy milliónál több üres narancs-ládát hamvasztott el. Attól tartanak, hogy ennek következtében fennakad a iaffai narancskivitel, amely pedig Palesztina egyik leggazdagabb jövedelmi forrása. A kár meghaladja a 70.000 fon töt. /MTI/. Sza/Sza '*j $A\.J 1 )J ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom