Napi Hírek, 1934. február/2

1934-02-16 [0317]

G § B u k a r e s t, február 16 /Magvar Távirati Iroda/. A bukaresti rendőrségnek tudomására jutott, hogy a vörös napot, amelyet Moszkvában ezelőtt ket nagpal ültek meg, a romániai kommunistát is^meg akarják ünnepelni. A rendőrség letartóztatta a bukaresti kommunisták ve­zetőit, számos röpiratot koboaott el tőlük. Ennek elinére tegnap né­hány helyen mégis kitűzték a vörös zászlót és kisebb cspportok tüntetést rendeztek, de^e tüntető csoportok tagjait a rendőrség elfogta. . KisenevbeD szintén több kommunistát le tartoztatott a rendőrség • To/3za G §Bukarest ; feöruár 16 /Magyar Távirati Iroda/. A hóvihar Romániában, különösen az ckirályság területén, az éjszaka tovább folytatódott. Az erős szélviharban igen nagy mennyiségű hó esett. A vasúti közlekedés egyes helyeken, különösen Moldvában, továbbra is szünetel. To/3za ., 1\ §Londonból jeleneik: John Sack. amerikai mérnök oiyan repülőgépet cierves.ett, amely percenkánt IS kilómé Üres sebessé-vél tud repülni. Az óriási gyorsaság főként a gép :: áramvonals:-.erü :; köwo­? nal-inak köszönnető, amelyek a levegő ellenállását a legkisebbre csök­kenőik, /mii fi/Vi \ „. . lf ^Londonból jel&rük: A ha sutok földiének benn- « fsül ttei Maseruban ünnepélyes ,! pitzot :t , azaz haditanácsot fognak tarjani, Ü :.a icc.ii2.csrc. disstendégül meghívják György királyi herceget is, a- • *IM °<£ ü par f e Sf f jöhb fiái: aki -elenleg a király képvi selecében Dél­aí riúaban tartoíko- ík. Körülbelül tizezer ...arcos teljes hadi díszben : r og összegyűlni a haditanácson. A királyi herceget tiszteletbeli törzsfőnöki^ Sö& ki !í lálta *í ós tisztalatiik ielúul uralkodói névvei fogják fal­SÍfiS 1 ^?^^^^^^^ 7 ^^ 2 ! 0 '**^' azt a ^nnszalötterhSt pe­csétes titokként őrzik. A rialesi herceget legutóbbi d:iafrikei utia Szásza ^ Likanya^nak, azaz a la ogo xíapnak SeveztS^el. L+ nwti j ­L 0 u ? 0 n b 0­L J^^tik: A .^ilkossági világrekor­dot Chile tartja, ahol az ameriKai bűnügyi bitoltaá? kimutatási sz°rint átlag mden három Órában meggyilkolnak egy szem'ilyí. UUGc " lJ ' sa s ^ rl nt bza/bza ' >

Next

/
Oldalképek
Tartalom