Napi Hírek, 1934. február/1

1934-02-09 [0316]

/A/ § P á r is, február 9. A Havas-iroda ,17 óra 15 perckor közzétett kormánynévsora véglegesnek bizonyult. *. ; Dou­mergue miniszterelnök este félhet órakor az Blysée-palotában Lebrun köz­társasági elnöknél már be is uvutatta az uj kormány tagjait. A forma­sáfioíatrövidre szabták, hogy a miniszterek még ma este ^átvehessék hivatalaikat. Az uj kormány holnap délután 5 órakor tartja el3 ő miniszter­tanácsát és csütörtökön mutatkozik be a kénviselöhazban. doumergue, aki a miniszterelnökség mellett tárcanélküli miniszterséget is vállalt, kijelentette, hogy a külügyminisztériumba költözik be. Tardieu tárcanélküli miniszter közölte, nogy hivatalát egye la őre lakásán látja el. *4, /L/ § P á r is, február 9. /Magyar Távirati Iroda./Az ui kor­mány husz minisztere közül tizenket&'képviselő, négy szenátor es négy parlamenten kivüli személyiság. A kormány a harmadik köztársaság Kilencvenhatodik kormánya és a tizenötödik törvényhozási időszak hetedik kormánya. Doumergue most máso dizbe n alakit kormányt. 1863-ban szüle­tett, többször volt miniszter és 1913-ban alakitott először kormányt. 1924-be,n a köztársaság elnökévé választották, de.elnöki megbízatá­sának letelte után visszavonult a politikai éle/ttől. Herriot tártanélküli miniszter 1872-ben született és a lyoni egyetem irodalmi karának tanára volt. A baloldali kartell első választási győzelme után 1924-ben rábízták a kormány megalakítását^ 1926-ban másodszor, 1932-ben pedig harmadszor neuszték ki a kormány élére Herriot harmadik kor mán y« 193?. december 13.-án bukott meg a hadiadósságok kér ésének vitáján. Barthou külügyminiszter 1862-született és pályáját mint ügyvéd kezdte. Mára háború előtt többször viselt miniszteri tároát és 1913-ban rábízták a kormány megal? kitását. Az 6 kormánya idején hozták meg a hároméves katonai szolgálatra vonatkozó törvé/nyt. Barthou legutóbb 1931-ben Steeg-kományában a hadügyminiszteri tárcát töltötte be. Ki való szónok es iro s a Francia Akadémia is tagjai közé válasz­totta. Tardieu^tárcanélküli miniszter 1876-bai született és pályá­J at-i rt 2ft D í ko v ?tsegi tisztviselő kezdte. Többizben volt miniszter e ? f°? 9 :P el ? elsőizben, 1930-ban másodszor, 1932-ben pedig harmadízben ala.atott kormányt. •,. gyarmatügyi miniszter 1883-ban született "gyvéd volt es 1904-ben lépett politikai pályára, amikor először választó ták meg képviselőnek. Kétszer volt miniszterelnök: 1931-ben és 1932­ben. Sarraut belügyminiszter 1872-ben született;kadétben újságíró es ugy ved volt. iíetizben ruháztdk rá Indokina főkormáayzói tisztét. Több­ízben viselt miniszteri tárcát, legutóbb pedig a mult év őszén az első Daládier-kormánv bukása után őt bízták meg a kormány megalakításával. 1 . „ ,t é í ai ^' A 1856-ban szü^tett -á a kormán­legidősebb tagja, A samtucyri katonai főiskolát végeztéé.-!, majd a háború alatt a2. hadsereg parancsnoka volt és ő álli tptta «neg 1916-ban Verdun alatt a német offenzívát. 1917-ben a hadsereg vezér­kari főnökségét bízták rá, később pedig a hadsereg főparancsnoka lett. 0 állította meg 1910 tavaszán is a német offenzívát. 1918 novemberében Franciaország marsalljává nevezték ki, 1922-ben a francia had­sereg főfelügyelője lett, legutóbb pedig a francia légi védelem fő­felügyelői tisztségét töltötte be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom