Napi Hírek, 1934. január/2

1934-01-16 [0315]

A | P á r i s, január 16./Ma : :yar Távirati Iroda/ Az ]me­raude nevű repülőgép szerencseclense.ee gyászba borította Franciaországot. A légügyi miniszter "'• .vacsorán é rtesült a hirröT} 1 a . Vuillemin tábornok légi rajának tiszTéTélTre re nderefcT>7~"3T"Ie"g­tigyi miniszter azonnal otthagyta a vacsorát és a szerencsétlenség helyszínére utazott. A miniszter tüstént vizsgálóbizottságot alaki fco&t a szerencsétlenség körülményeinek és okainak megállapítására, A Havas Iroda jelenti Le Bourgeíibol: Az Emeraude nevü hárommotoros repülőgép tegnap este 1/4 7 órakor hagyta el Lyont és utrakelt Le Bourget repülőtere felé. A repülőgép 19" óra 10 perckor rádió-táviratot Küldött, amelyben közölte, hogy 160G méter magasságá­ban hóviharban halad. Íz idő óta sem Lyonból, sem Dijonbol nem érkezett értesítés a repülőgépről. A repülőgép sorsa iránt nagy nyugtalanság mu­tatkozott a le boufgeti regülőtéren. Háromnegyed kilenc órakor a cor­bignyi rendőrség távbeszélőn tudatta a repülőtér parancsnok- • ságával, hogy Corbigny közelében egy repülőgép lángokban égve lezuhant. A .sze rencsétlenség Corbigny tói e gy Kilómé ternyire törő ént, A város la­kói tüstént a szerencsétlenség színhelyére siettek, a mentési munkála­tokat azonban nem tudták megkezdeni, mert a lángokban álló gépet le­hetetlen volt megközelíteni. - ~ 1 szerencsétlenségnek tíz halálos áldó afca van: Pasquier Indokina főkormányzó ja, Ohaumier a légügyi minisztérium osztályf őnölce, Ohaumier felesége, Nogues, az Air de Francé repülőgép társaság nely ett es vezérigazgatója^ Balazuc" az Ajt-r de Francé igazgatója, Larieu, a légügyi minisztérium megbízottba, Brussault kapitány, az indokínai főkotcmányzc parancsőrtisztjé, továbbá a repülőgép pilótája, gépésze és rádiotávirátza. rasouier főkormányzó a francia gyarmati Siet egyik'leg­kiválóbb alakja volt. Indokina főkormánysojává 1928-ban nevezték ki. Pasquier kdönösen nary erál.'.yéL folytatta Indokinában a kom.vunizmus elkeni küzdelmet, G-u/Vi L * ^Londonból jelentik: Dom Anselm Hughes angol szerzetes a középkori zene egyik legalaposabb ismerője, Worcesterben és Oxfordban számos eddig ismeretlen rési szerzemény hangiegyanyagát fedezte fel, A leletek közül kimagaslanak VI, Henrit király szer­zeményei, amelyek az uralkodót kora- egyik legnagyobb zenei lángelmé­iének mutatják. Annagyobb részt vegyes Karra irt egyházi szerzemények közül'többet a Westminster székesegyház énekkara nagy sikerrel elő­adott, sőt grammofon-f elvé teleket is készítettek róluk. Zeneértők meg­állapítása szerint a félévezredes szerzemények ma is meglepően frissen hatnak és erőteljes lüktető ritmusuk néha a modem amerikai zene szin­ko^ált ritmusára emlékeztet,/MTI/ L §Londonból jelentik: II. M, JJvans "a san franciscoi egyetem tanára, pajzsmirigy-kivonatot készített, amely be­fej- sLoMJezes utján erősen előmozdítja az állatok növését. Tacskó-ku­tyák a befecskendezés után 120 centiméter'hosszúságra nőttek, ami több mint kétszerese a rendes hosszúságnak. Dr, ^vans kijelenti, hogy a ki­vonat az emberi szervezetre hasonló hatást gyakorol}., azonban nem óriás fajt akar kitenyészteni, hanem javítani és erősíteni akarja a jövő nemzedék testi és szellemi képességeit, amit a pajasmirigjrek hatásának alakos ismeretével remél elérni*/MTl/ L §Londonból jelentik: Madrid utcáin a mult év­ben több mint 15.000 koldust tartóztattak le. Közül, k nyolcvanat do­logházba küldtek, a többit szabadon bocsátották, mert sehol sem volt sz amukra hely. / M'TI / ^Wi " ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom