Napi Hírek, 1933. december/2

1933-12-16 [0313]

• /G/ § B uk a r e s t , december 16, /Magyar Távirati Iroda./ A ro­mániai szociáldemokrata párt hivatalos nyilatkozatban leszegezi, hogy a kormány igen sok helyen megakadályozta a párto't abban, hogy szenátor­és képviselőválasztás! jelöltlistáját a törvényszékeknél benyújtsa ? je­löltjeit letartóztatta és a párt választási propaganda-tevékenységet lehetetlenné tette. A nyilatkozat felszólítja a part híveit, hogy olyan helyeken, ahol a párt a gátló körülmények miatt nem tudott választási listát benyújtani, dr. Lupu és dr. Junián pártjára szavazzanak, To/To -:­/G/ J B u k a re st , december 16. /Magyar Távirati Iroda./ ..'•*.-. iMm Kisenev megyében Oiobanu tanárt, aki választási ^körútját szánon tette "meg, farkascsorda, támadta meg. A szénben ülök először a propaganda­iratokat és pokrócokat gyújtották meg és i§y próba lták, távol tartani a farkasokat, amelyek mar a lovakra vetettek magukat. A legválságosob bb S illanatban érkezett oda egy másik szánk, amelyben felfegyverzett va­ászok ültek. Ezek sortüzet adtak lo a gx farkascsoi^ára. Csak igy sike­rült & Ciobanu tanárnak és társdnak megmenekülni. To/Vi /L/ J Londonból, Jalatttik: Gooffrcy Lloyd képviselő nagy,, Dcs^édet mondott az alsóházban vál sz tókerül >te, Birminp.ham, fej lődés&ről. A beszéd oly érdeklődést eltett a választók körében, hogy a képviselő azt lángos filmben őröldt te tte meg. A filmet Birmingham valamennyi mozgó­kópszinházúb--n bemut -•'•ták./llíl,/ L/t A,/ § Londonból jelentik: A spanyolországi Santandcrbcn A* "Ign^cion Aguado" nevű 2700 tonnás sn-nyol gőzöst egy -neól cég árveré­sen egy pezetáórt /kb. 50 fillérért/ vette meg. A gőzös értékét a háború­ban 75.000 fontra becsülték és a h-iót 3800 folt jelzálogtartozás terhel­te a vcvD cég javára* A h~jói előzőleg már kétezer cl -kartéK árverezni, de *ki:or ogyetl ai vásárló sem jelentkezett. /MTI,/ L/L ­/L/ § L o a d o n b ó 1 jelentik: G.Ii. Dern, az Egyesült Államok h^üügvminisztcre. elrendelte, hogy az amerikai haderő egysegei számara cs-• le­ié belföldön termelt élelmiszert szabad vásá rolni. Kivitel cs- k káyo, tea, kak~o és bizonyos kizárólag külföldön termelt fűszerek/ lehetnek. w :/ ~ -­/l/ §Londonbél jelentik: Sir Bolton Eyres Monsell, az admiralitás első lordja, kijelentette az alsóházban, hogy a repülő-... anyahajókon kívül még 21 angol hadihaió tud vinni repülőgépeket. A jö­vőben építendő •irkálókon és csatahajókon repülőtereket es najitő készü­lékeket -építenek majd repülőgépek szamára. /MTI/ &U _ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom