Napi Hírek, 1933. december/1

1933-12-01 [0312]

§ S o roksár, december 1. A soroksárkörnyéki kefe Sá­gokban az utóbbi hetekben egy magát Kovácsics Istvánnak nevez o idősebb fér­fi több lopást követett c 1 patkányirtás ürügye alatt* Az illető patkány­irtást vállalt és azt állította, hogy éjszaka a legeredményesebb munkája. Reggel azonban nem találták meg Kovacsicsot. akivel együtt különböző ér téktárgyak tűntek cl. A csalót,, akit hasonló lopások miatt már megbüntet­tek, a hatóságok keresik* /MTI/ Vá/vá — § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A József müe gyetomenc pénteken délelőtt folyamán az előadásról távozé izraolita v a Has u hall­gatók egy csoportját tettlegesség érte. Hermann Miksa, a Műegyetem rektora a^továboi rendzavarások elkerülése erdőkében vasárnap, deoember 3.-án es­tig a műegyetemet bezárta. A műegyetem rektora intézkedéséről jelentést tett felettes hatóságának, amely a rektori intézkedést tudomásul vette az­zal, hogy a további intézkedéseket fonntrrtjo magának, H/Va -oé §Kiskőrö £ , december 1. Délután öt óra óta havazik. Az utcákat fehér hótakaró borit ja. /MTI/ Ha/Vá —­G § B tt k a r e s t , december 1. /Magyar Távirati Iroda/ A brassói férfi és női szabósegédek a kollektiv sz rződés miatt sztrájkba léptek. Ta/Vá G §Bukarest, december 1. /Magyar Távirati Iroda/ Dobresou bukaresti főpolgármester bizonytalan időre szabadságra ment. He­lyette Dan Emil látja el a polgármesteri teendőket. Ta/Vá G §Bukarest deoember 1. /Magyar Távirati Iroda/ Bratianu György pártjának jassyi ülésén a következőket mondotta: - Nem fogunk leszerelni mindaddig, amig a királynak nen ad­juk meg a teljes hatalmát aára, hogy határozzon es a teljes szabadságot arra, hogy válasszon. Nem fogunk leszerelni mindaddig, míg a király trónja kőiül burjánzó növényeket gyökerestül ki nem pusztít juk. Ha előremegyek, kövessetek, ha visszafordulok, lőjjetek agyon, ha elesem a harchan, bosz­szuljátok mer halálomat. Ta/Vá G §Bukarest, december 1. /Magyar Távirati Iroda^ Ma Kolozsvárról kétszáz főből álló diákcsoport indult Badacsonyba, hogy az egyesités ünnepe alkalmából üdvözölje Maniut, A csendőrök több helyen fel­tartóztatták a diákokat, úgyhogy végül is Maniunak kellett telefonon közbe­lépni a belügyminiszternél, hogy a diákokat hozzá engedjék. A belügyminisz­ter, amikor Maftiu kezességet vállalt a diákokért, hozzájárult kérése h z. Ta/Vá G §Bu karest, deoember 1. /Magyar Távirati Iroda^ A jassyi zavargások alkalmából őrizetbe vett diákok előzetes kihallgatását befejezték. Ot diákot a-gyorsított eljárásu bÍróság elé, 35-öt pedig ren­des, bíróság elé utaltak. Ta/Vá — G §Bukarest í december 1. /Magyar Távirati Iroca/ Bratianu pénzügyminiszter ma délután öt órakor elutazott Parisba. Elcfeőő leg minisztertanács előtt számolt be utjának céljáról,, majd a király fb­gadta kihallgatáson. Bratianuval együtt utazott Roger­' Auboin, a Ronián Nemzeti Bank francia szakértője if. Ta/Vá ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom