Napi Hírek, 1933. augusztus/2

1933-08-16 [0305]

,4/ § P á r i s , augusztus 16. /Magyar Távirati Iroda,/ Az elzász­lotharingiai kereskedelmi kamarák tiltaícoz/ —> hogy a Németországból menekült elemek ellepik a határmenti francia vármegyéket és veszélyes versenyt támasztanak a francia iparnak és kereskedelemnek. A metzi kereskedelmi kamara a miniszterelnökséghez intézett tiltakozó levelében hangsúlyozza, hogy a Németországból Metzbe menekült nemkivána^ tos elemek valóságos csapási jelentenek a francia kereskedelemre és kéri a kormányt, hogy részesítse védelemben a gazdasági válságtól qmugyis > súlyosan érintett vidéket, A colmari kereskedelmi kamara azt javasolja, hogy a német menekültek ellátásának ügyét terjesszék a Népszövetség ele és nclyozzék el őket a Népszövetség mandátuma alá tartozó területeken. Ha ez nem sikerül-ne. a Franciaországban régebb idő óta^letelepedőtt te­hetősebb idegenekre Különleges adót vessenek ki, amelyből a német mene­külteket ellátják. To/To /A/ § H a v a n n'a , augusztus 16. /Havas./ Az uj kormány legsúlyo­sabb gondia a Machado-kormány által hátrahagyott nagy államadósság csök­kentése. I kormány moratóriumra és 160 millió dolláros konszolidációs kölcsön kibocsátására gondol. /MTI/ To/To -:­/A/ §Havanna, augusztus 16. /Havas./ Roosevelt kormánya állí­tólag nem idegenkedik attól a gondolattól, hogy a,kubai alkotmány úgyne­vezett Platt-féle módositását, amely az Egyesült Államoknak iogot ad arra, hogy Kuba belügyeibe bármikor beavatkozzék, eltöröljék. /MTI/ To/To -:­/Lt/ § L o n d o n ? augusztus 16. /Magyar Távirati Iroda./ A Románia külföldi adósságaira hirdetett moratórium Következtében a londoni érték­tőzsdén a román kölcsönkötvények árfolyama 4-7 ponttal esett. Az 1912. évi négyszázalékos kölcsön árfolyama 4. az 1922. évi'- négyszázalékos köl­csöne 2, az 1922. évi konszolidációs kölcsöne 4, a hét százalékos stabili­zációs kölcsöne 7 ponttal esett. To/To -:­/Lt/ § L o n d o n , augusztus 16. /Magyar Távirati Iroda./ Londonban már nagyban folynak az előkészületek a jövő hétfőn kezdődő buzaértekez­letre. Az értekezletet a kanadni főbiztos palotájában tartják. Az érte­kezlet zárt üléseken tanácskőzik. Washingtonból érkezett ujabb jelentés szerint Wallr.cs földmive­lésügyi miniszter a buz aért eke zl ettől kapcsolatban kijelentette, hogy az importá ló országik közül csak Ausztria es Anglia mutatott hajlandóságot az együttműködésre, mig a többi import állam meglehetős elzárkózó magatar­tást tanusitott. A Morning Post sznrdnt a kisebb buzaexportalo állomok • .... _ - hajlandók buza kivit elüket csökkenteni. A lap szerint Oroszország részéről sem fenyeget veszedelem, mert általános a vélemény, hogy a rossz tömés következtében a Szovpt nem tud kivinni búzát. To/To -:­/Lt/ § L o n d o n , augusztus 16. /Magyar Távirati Iroda./ A Times je­lenti Pékingből, hogy tizezc-r főnyi mondsu és mongol osapat megszállta Tolonort a jehoí-csanari határon. A kinai, csapatok kétségbeesetten véde­keztek, de a túlerővel nem tudtak-megbirkózni. To/To -:-

Next

/
Oldalképek
Tartalom