Napi Hírek, 1933. július/2

1933-07-16 [0303]

§ A Meteorológiai Intézet jelenti július 16.-én délben A hűvösebb óceáni levegő behatolt Középeurópába és egé­szen az "lpok keleti oldaláig kiterjedő esőket okoz. Hazánkban még nem volt sehol eső s az 10.0 na reggel majcinem mindenütt derült. ~ hőmérséklet tcgna$ a délkeleti részeken 35 fokig emelkedett, m éjjel pedig esek az ország nyugati felén sü­lycdt kissé 20 folíalá. ' , . Budapesten 16.-án délben a hőmérséklet 32 Celsius-fok, a tengerszintre átszámított légnyomás pedig 5556 milimétcr, sülyedo A Balaton vizének hőmérséklete ma reggol Siófokon 23 Celsius-fok. ' .' ' i • Várható időjárás a következő huszonnégy órára: ma meg igen meleg idő* Hétfőre nyugatról terjeszkedő kisebb hocsökkenéséés zivatarok. To/To . §:: Chicago, július 16. Egész Chicago izgalommal várta a Balbo vozotéso alatt érkező olasz repülőrai bofutását. lozzávptőlogos bocsiésok szorint legalább egy millió ombor tolongott ogymásm v o§yéiw hátán a Michigan-tó partján.&z idő határozottan kodvozott a loa*aIl|tón&K; teljes szélcsondbon, 42 amerikai géptől kisérvo értök az olasz röpülök a Michigan-tó tükörsima folülotérc es délután hat órakor - tohát kozóp­europai időszámítás szorint éjfélután ti zonöt porccol - már valamennyi f ép a horgonyán ringatózott a Michigan-tavon./lEffil/ u/Ku fi t • §&J'* i L? 0 5 /^ottlqs/, július 16./Havas/. Lebrun köztársasági elnök megválasztása ota sorra látogatja a francia departo­ment-o at. A mostani v .sárnapot az elnök Ardon.ro s-r.egyeben tölti . Lebnm, aki a:, ak idején minisztere volt a német megszállás al^l fel­szabadított területeknek megtekinti a háború alatt elpusztult Mózieros es Oharlevilie városokat, amelyek.t a háború után a legnodernefrfc város­rendezési tervek alapján építettek íuir-i feli, Mézieros-bon, Lebrun-né szülővárosában a köztársasági elnök feláváíja a régi városháza romáin felépült uj városházát ./MM/ Ba/Ba - - ­"9". , 5 S 2 4 fi a, július 16./Eagyar Távirati Iroda/ A volt miniszterelnökök es külügyminiszterek, valamint a parlamenti pártok el­nökeinek részvételével megtartott értekezleten, amelyet i l ius :nov minisz­terelnök azért hivott össze, hogy megvitassák Bulg'ria nsnzetközi hely­zetét, yalane nyi párt képviselői állást foglaltak az ellen, hogy Bulgária csatlakozzék a keleti szerződóshoz, valamint az ellen is, hogy politikai os gazdasági kapcsolatait a szovjettel újra felvegye. A pártok képviselői mir.dcn más állammal szembon a semleges­ség ós barátság politikáját ajánlották és az elkövetkezendő események tokmt9tebGn óvatosságra ós megfontoltságra intotték a kormányt. Egyodül a,szocialista párt képviselői voltak azon a véloméryon, hogy Bulrária műiden kockázat nélkül aláírhatja a keleti szerződést, a nál is inkább, mert ezzel megszűnnék elszigeteltsége és eloszlanak minden kétség bekos^szándekai felől. De a szocialisták Mépviselői Bulgária egyen* jogusaga. a szerződésok revízióba ós a kisebbségek helyzete tokira etében szintén fenntartásokkal éltek. / • Ba/Ba 1 - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom