Napi Hírek, 1933. július/1

1933-07-11 [0302]

* w , 5 A Magyar Távirati Iroda jelenti: IlletékeB helyről azt az értesülése kaptuk, hogy a Felső-Tiszán az utóbbi napokban Mait. kezett árvíz nem a csehszlovák területen történt állitólagoa mórtéktelen következménye 1 em a Mámarosban lehullott rendkivüli esőzéseknek a A Hemzetközi állandó Vízügyi Műszaki Bizottság ugysai© a megszállott terüleen állandóan ellenőrzi az erdőgazdálkodást ós az uteboi evekben nem észlelt semmi olyan jelenséget, amiből arra lehetne kö­vetkezte tni a hogy az utódállamok nem tesznek eleget az erdők fenntartás Hs/^á 1 kote k egüknek. . , . . > I •Krúdy Gyula emléktáblája, Krúdy Gyula, anemróg el­hunyt író emléktábláját most leplezték le Óbudán özvegy Kehii József né* Mókus-utca 22. szám alatti vendéglőjében. Az emléktáblán a követkeaő so­rok olvashatok: *J Itt szokott ülni barátaival Krúdy Gyula, a nagy ma­le^ 1 # - Qjfi „ 5 p a i r e n . julius 11, A Toonan nevü kinai gőzös a Sárga iengeren összeütközött egy Tanán hajóval. A kinai -gőzös elsülyedt, A szerencsé tlons% Santung- part iái közeiébon történt. A Toonan 168utasa és legénysége eltűnt. Eindösszo 89 embort sikorült mo^nteni. /MTI/ !! B a rl in , julius 11. /"Jolíf / Egy külföldi távirati irodának azzal a hirével szemben, amely a németországi,politikai védőőrize­tesek számát százezerre teszi, a hivatalos porosz sajt oszol mlatjae ^állapi t» Ja» hogy ezidőszerint egés Nemetországban 18.000-jen vamaK védőőrizetben. Poroszországban a védoőrizetesek száma a titkos államrendőrség megállapí­tása szerint kereken 12.000. /MTI/ Ta/Vá :; M ü n c h e n , julius 11. /Víolff/ Az egykori német neírzeti néppárt városi tanácsi csoport iának három tagja vendégként belépett a nemzeti szocialista pártcsoportba • AüTl/ Ta/Vá ::Berl in, julius 11. /Wolff/ . Britz egyik terü­letének átkutatása alkalmával egy zöldséges kocsin három kézigré nátokkal tele ládát találtak. /MTI/ Ta/Vá — § ;j Genf , julius 11. A hadügyi költségvetési szaké-tők technikai bizottsága ma egyelőre befejezte munkáját. A bizottság az elmúlt hetek folyamán az egyes államok hadügyi költségvetésének közzétételéről s&o­ló indítványokkal foglalkozott, A bizottság elhatározta, hogy szeptember közepém újból fdytátja munkáját és kidolgozta az általános bizottság elé terjesztendő indítvány szövegét. /MTI/ Ta/Vá

Next

/
Oldalképek
Tartalom