Napi Hírek, 1933. június/2

1933-06-16 [0301]

iHri 8) Június 16. /Magyar Távirati Iroda/ íasMugton­b<51 jelentik Londonon át a Fiatinnák:: A június 15.-i esedékességkor a 13 adósállam közül hét /Belgium,Észtország, Franciaország, Lengyel­ország, Ii:Jér.x$*. Litvánia, Magyarország és Jugoszlávia/ nem fizetett semmis, ÖT; állam,/Csehország. Lettország, ííagybritannia, Olaszország és Románia/ részletes fizetést teljesített^ végül Finnország teljes egeszé­ben befizette az esedékes összeget, de elt az ezüstben való fizetés ked­vezményével. Az-esedékes 144,180,000 dollárnyi ÖBSzegnek mintegy nyolc szá­zaléka folyt be. Kö/T • T § P á r i s , június 16. A Ivíatin jelentése szerint Berthelot egészségi állapota hirtelen súlyosabbra fordulti A volt külügyniniszteriu­mi:vezértitkár már hoszabb idő óta betegeskedik. /MTI/ liö/T T j A t h 6 n , iunius 16. /Havas/ Az egyik detektiv. aki Veni­zelosz kiséretéhez tartozóit és a volt miniszterelnök ellen elkövetett • merénylet alkalmával megsebesült, tegnap a kórházban belehalt sérülésébe. T - í P á r i s , június 16. A vidék több hely éroljhovos vihart jelentenek. Chabliban jég \c rto ol a hiros szőlők egy részét. Gronoblo­ban a villám halálra sújtott ogy gyermeket, aki a vihar oiöl egy fa alatt keresett menedéket./MTI/ Kö/T T §Ioi jork. június 16. /Aeeoeiatod Pross/ Mint Nomeból /Alaska/ jelentik, Mattom amerikai repülőről, aki szerdán (habaróvszkból felszállott, hogy Alaszkába röpüljön, idáig meg .. nincs semmi hír. /Mii/ Kö/T T § M a d r a d, június 16. /Havas/ A képviselőház egyhangúlag elhatározta, hogyl I ^ részeisiti Barberan és Opllar spanyol re- ; pülőkot, akiknek sikerült leszállás nélkül átrepülniük az alanti-C^ant. /MTI/ ^txAJtm&wtü Ke/T ő T § P á r i s , június 16. Mint Genfből jelentik a Matinnok, az asturiai herceg házasságkötése a napokban megtörténik. A szükséges sja­nyol okiratokat mar beszerezték. A menyasszony családtagjai Lausannoba érkezt ok. píTI/ Kö/T • - • § A volt cs.éskir.11.huszárezred mint minden oszte.-d.obGr. az idén is hálás kegyelettől akar ncgemlékczrl a balamutovkai ütközet alkalmával elesett Kos bajtársukról, AZ ezred tisztikara ezúton is fol­hivia'az ozred volt tisztjeit, altiszt jelt, huszárait Vilammt azok hozzá­tartozóit, hogy az emléknap az idén v, sárnap, június 18-án lesz Szombat he Jyon az ezrod régi állomáshelyen. Az emléknap programja a következő: reggel 1/2 8 órakor csendes-miso a székesegyház Bíladon-ia-kapolnajaban, majd 10 óra tájban a ll.huszár-emléknü megkoszorúzása a lovassági laktanyában, /MTI/ * Z "'" ORSZÁGOS LEVÁLTAK

Next

/
Oldalképek
Tartalom