Napi Hírek, 1933. május/2

1933-05-16 [0299]

L § L o n c o n , május 16. /Magyar Távirati Iroda^ Az angol közvélemény nagy figyelemmel várja Hitler holnapi beszédét és nem tit­kolja, hogy- annak hangja lényeges befolyást gyakorolhat a leszerelési ás a világgazaasági értefezlet, valamint a washingtoni tengerészeti egyez­nény, a hátorna adósságok és egyéb nemzetközi ügyek jövendő alakulására. To/T « - « L § L ondón, május 16. /Magyar Távirati Iroda/ Roosevelt elnök, mint Washingtonból jelentik, valószínűleg ma történelmi fontossá­gú külpolitikai beszédet mond, amely a Ivbnroe-clvhe z hasonló tételt tartalmaz majd ez európai viszonylatra. A-boszéd a leszereléssel, a biztonsággal s a yilágb&küvcl foglalkozik, Allitólr.g hangozta tja majd, hogy az Egyesült Államok hajlandók háborús veszély esetén a többi nemzetekkel tanácskozni, megfelelő biztositékok nyújtásához csatlakoz­ni. Végül realisztikus természetű leszerelést sürget majd a MacDohald­félc javaslat érteimébon* Roosevelt olyan időben mondja cl nyilatkoza­tit, hogy lehetőleg ellensúlyozza Hitler szerdai beszédét, ^megmentse a leszerelési értekezletet és a világgazdasági értekezlet útjait egyen­W . - . G §Bukarest, május 16, /ifegyar Távirati Iroda/ Dr..Lupu erdélyi pr opa gardakor ut ja alkalmával Voila fö garasmegyei községbelL'is beszámolót akart tartani, de Lupu dr. hivei és a nemzeti parasztpárt em­berei között verekedés keletkezett. .A verekedés során, mindkét táborban többen megsebesültek, köztük Serdici Lupu»9párti képviselő is. 3-o § Paris, május 15. /Magyar Távirati Iroda/ A francia állam­ír sut társaság ujabban kisérletck-t folytat sinautókkal, amelyek a vonatoknál Lényegeeen nagyobb sebességet biztosi tanának és lehetővé tennék a szemelyszal-* Litáfl számottevő meggyorsítását. A minap egy B u gatti-gyártmanya si na utóval 100 kilométeres óraátlagot értek el. ami világrekordot jelent. A sinauto 8W Lóerőt tud kifejteni és kilométerenkint mindössze egvliter benzolt fogyaszt. 3ulya 20 métermázsa, hossza 23.50 méter, szélessége L,. méter, magassága pedig kát méter. Belsejében 60 utas foglalhat helyet. A sikeres.kísérletek után a Bugatti-sinautót a jövő hónapban már üzembeallitjak: Paris es Deauville között fogja a forgalmat lebonyolítani. Egyelőre meg 12Ü kilométeres sebessége sel haladhat, mert a törvény 120 kilométerben állapította meg a vonatok sebes­ségének legfelső határát, az illetékes minisztérium azonban mar megtette a leneseket az elaviíLt törvényhozási rendelkezés korszerű módosítására. Tó/Tó

Next

/
Oldalképek
Tartalom