Napi Hírek, 1933. május/1

1933-05-13 [0298]

§Helyr*e igazítás, Krúdy Gyula temetése vasár­nap délelőtt nem 11 orrkor, hanem délbe n egy órakor lesz a Kerepesi­ut melletti temetőben. A temetésen Nyíregyházáról Benes Kálmán polgár­mester vezatáse alatt nagyobb küldöttség vesz részt s a város nevében Czohor Pál városi főjegyző vesz bucsut Krúdy Gyulától. /MTI/ Me/U rr § Belgrád, május 13. /Avala/ A belgrádi rendőrség tegnap újból lejátszatta Markovics bankigazgatóval bűntényének elköve­tését. Az igazságszolgáltatás helyszíni kiszállásának hírére óriási töncg vette körül az epületet és népitélotet akart végrehajtani a kocsiból kilépő gyilkoson, akit a rendőrség alig tudott megvédelmezni a töneg dühe ollor., Az áldozat - temetésén is hatalmas néptömeg vett részt. /MTI/ Ke/Ke — r D a n z i g, május 13. /lolíí/ A birodaio ma al való egyön­tetűség értelmében a szakszervezeti háznak a rohamcsapatok által tör­tént megszállása miatt a szociáldemokrata part elrendelte az altalános sztrájk kimondását. , ^ . A Danzi^er Neueste Nachrichten es a Danzigor Allgemeine Zeitung nyomdászai sztrájkbaléptek, mig a szociáldemokrata Volksstimne' és a kozéppárt laoja, a Dr zigor La;:dcs Zeitung, továbbra is nog$elemk. Az egyéb üzeraokben eddig ugy latszik, hogy a munkások a sztrájk­jelszót ' .- nem követték. /MTI/ Ke/Ko rr § Belgrád, máius 13. /Avala/ A lapok hosszú részle­teket közölnek a szerb fővárosban tervezett merényletek előkészületei • tárgyában a belgrádi rendőrség részéről tott intézkedések eredményéről. A morényleteket a bolgár terrorista szervezetek kák megbízottjának, Gigovnak és Ivanovnak kellett volna végrehajtani, a rendőrség azonban a merényletek kitűzött időpontjának előestéjen letartóztatta okot. A ket merénylő április 20.-án érkezett Belgrádba, ahol szobát vett ki a Triglav-utca 16. szám alatt. A bej elöntő lapon kőriiveseknok monaottak magukat, akik munkát keresnek. Letartóztatásuk napjáig azt a boryomast keltettek a lakás tulajdonosában és lakótársaikban, hogy ogész nap dol­goznak. A merénylet végrehajtását halogatták, ixrt Stankov nevű harma­dik társuk megérkezését várták, aki nom jött utánuk, hanem titkos íras­sál irott levelekben oktatta ki őket a pokolgépek kezeléséről es el­helyezéséről. A pokolgépüket a rendőrség szoraayosruha-csomagokban ta^ Iáit a meg és megállapította, hogy mindegyikük ogy-egy kilo gramm okrazi­tot tartalmaz, klvabov és Gigov ^ankovtol kapott utasításai szerint kettőt azonnal, kettőt pedig néhány nappal kesobb kellett volna fel­robbantani. Ml/ Ke/Ke

Next

/
Oldalképek
Tartalom