Napi Hírek, 1932. december/1

1932-12-05 [0288]

/Horthy Eiklősné nyomorenyhit-akciója kimutatásának folytatása/ Paludy Marcel, Knebel ^erenc puskamüves, V^ros Imre, dr. Vadász I re, ügyvéd és iró, özvegy Steinecker Gáborne, dr. Noskay Aurél, vitéz Zorkóczy Tibor, Porgos "Richárd né, Zi eieroann Adolf, dr. G~iger Miklós Ügyvéd, dr. Patay Samu, Gauzer János, Bartalos Gyula, StcQ.itz Antal, Pázmán Rikárdné, dr. Laszay Béla, dr. Künstler Károly. Trinael Imre, Vojcsik Lipót, dr. Hirsch Sándor ügyvéd , Rékai Béla mérnök 2-2 P, dr. Vészy Mátyás, 81 Pintér István városi szamtisst, Éppel József, Bonz János., dr. Láposy Kálmán er;o,s, Tamás István, Nagy József, langya Kelebia, "Tagner Antal, Veres Arpádné, 'fhiesz János, Barna Gyula, Tekes József, Koffer József, dr. Tálay Mátyás* Kátai András, irodafőtiszt, Bekő Ferenc, Farkas Lajos irodafősiszt, Olah József birö, Vidor Sdith, vitéz Lengyel Ferenc, Schlenker Mihály igazgató tanító, Bürger Ármin hadirokkant, Genfmann János, To las Béla, Marton István, Kőnmgor József számtiszt, Jelics'József, Sztovenyik Emil, Ark si Sán­dor, dr. Török Ignác, Barna Jenő.dr. imon Károly ügyvéd, Mikus Lajos, Bilecz Bernát, Református egyház üj lőrincfalva, viteZ Lukács Syörgy, U.P., Kiszely Pál. Horváth Miklós, dr. Varga György, Foris J$nos ref.lelkész, íf j. dr. Szabó Aladár, dr. -alán Benő, özvegy Gartenfeld Manóné, Benedek Antal ref.lelkész, Horváth Pál, Dcbos Ferenc, Gó.C~a Jözseé% ref .lelkész, Koncz ííános. Plébánia Hird, Bor s Gyula dr;, Muhcny Sándor, Haris Márton, Munkácsi László, dr. Szepesy Rezső, Szabó Márton, Petrifc K''roly, dr. Szilvási József, Ruszkó Béla, dr. Pásztor Géza,ügyvéd, Rácz Petur, Kultúra könyvnyomda Gyula, Fleischmann T zi­dor, dr. Papp Sándor, özvegy Márkus Dénesné, dr. tferle Lajosáé", Mikó József, fej szövetkezet/ Lehány, Brünner Emil, .., . .... római katolikus Egy /.te::-.- házközség Gyón, Boszrucker Lajos müéoitész, Martin Vera; M.Gy. nyugdijas, Bikfalvy Béla, Lehner Kór és Fia, Kiltz Jakab, Ko-*­váts Gyula, Kubánek István, Scnuszter Adán, dr. B.V. ny. orvos, dr. Str liger Sámuel, Csizmadia Jánosné, dr. vitéz Cscte Antal, Forgácn Béla, Tgpászky József plébános, dr. Haan Albert, Pásztor Lujza, Hal sz Irén, Szabó László, Kun József, dr. Kilesicits Miklós vármegyei Erva széki ülnök. Szaller Ferenc, Kukoricky Béla, "ohl József, dr. Szldvy Béla ügyvéd, dr. Salamén H.nrik, dr. Lóczy Sándor, Pesztalits Cölesz­ta, Tóth Gyala, Koiin Izidor, l-l P, Koltay Ferenc 94 fillér, Lővin . Adolf 50 fillér, Gsernitzky Zoltán. Nagy Sándorné, A ám Imre, Krem­szier Béla, Karácsony Antal, Papp Kálmán, Ritter,János. Lekly Lajos. Németh Dénes, Becsor János, Klein Adolf MAV főmérnök, eahneider Eta, Horváth Ferenc, dr. Száncó !íanó, Forró Frina, Cs. Juhász János, §zanl István, Jenaer Antal, Márkucz Dezső, Stern Béla, Szabó Gyula Acs Perenc, Hérédi Tamás, Prell János, Dániel Adolfné, Luif József, Keller AP-aios, vitéz Körmendi János, dr. . . d-'sttá Forintos László 50-50 iller, vóth Lajos, Jeney Zsigmondné 40-40 fillér. Természetbeni adományokat adtak: Reisz Áruháza,. Reisz József és -estvére ICO darab Lülönféle játékot. /MTI/ Vi/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom