Napi Hírek, 1932. december/1

1932-12-01 [0288]

^Szarvas, decsiiber 1. Kedden ismeretlen tettesek kira­bolták a szarvasi uj templomot. A templomrablások szerdán megismétlőd­tek. A te'tesek ekkor az evangélikus otemplomp/ba és, a kstholikus templom­ba hatoltak be. Mindkét helyen feltörték a perselyeket,^ a katholikus/ templom sekrestyejéből'nagymennviségü miseöltönyt, oltárteritőt és mi­nistránsruhát elvittek. A csendőrség erélyesen nyomoz a templomrabi ok után./MTIJ L/L § S zárva s. december 1. Keviczky Lászlóné, Mocskínyi Gi­zella, a kondorosi evangélikus egyház lelkészének, Reviczky László es­peresnek, felesége, hatvanhétéves korában Kondoroson elhunyt. /MTI./ tel./ L/L ~ Nagykanizsa, december 1. A csendőrség őrizetbe vette és beszállította a nagykanizsai ügyészség foíbázába Csöndör Gizella nagy­ra dai leányt és fivérét, Csöndör János pazdalegényt, akik vasárnap este vasvillával oly súlyosan megsebes ite tték Schenku Emil nagyradai gazda­legényt, hogy cz másna' belehalt sérülésé/be. A vizsgálat eddi gi ^ adata i szerint a szóllőhegyről hazatérő fiatalság között veszekedés támadt. A hazamenekülő Csöndör Jánost Schenku Emil a házig üldözte. Gsöndör vas­villával jött ki az utcára. Schenku azonban elvette tőle és ütlegelni kezdte vele. A segély Máltásokra felkelt Csöndör Gizella és egy másik vasvillával sietett fivéie segitságére, miközben halálos ütéseket mértek Schenku f- jére. A vizsgálat tovább f olyik./MTI./ L/L § S z e ks zárd, december 1. A difteritisz járvány miatt be­zárt böloskei és nagykondái iskolát újból megnyitották* mitán az iskolás­gyermekek közt fellépett ragályos betegség meg szűnt./MTI./ §Londonb61 jelentik: Az amerikai szesztilaloQ megszüntetése usetén Kalifornia 166 állani borraktárából 15 1/2 mil­lió gallon borkészlet • szabadul fel. Amerikai vegyészek uj gyorsí­tott eljárást fedeztek fel u ynevozetfc . "express bor" készítésére, • amelynek segélyével 5-6 hónap altt :f ó bort" lehet a mustból elő­állítani. A newyorki sörfőzdék napi tenelését 10.CG hordóra be­csülik, amit a berendezés modernizálásával körülbelül kétszeresére lehet er.ívjlni. /MTI/ Vi/Vi §Lon -Ionból jelentik: Caruso, a hir^s teno- ' rista özvegye leányával Londonba érkezett. Glória, az énekes leánya, szenvedélyesen gyűjti atyja grar.nofonlomeseit, melyekből e v ig 3000 darabet szerzett :::eg. Atyja nalálakor 18 hónapos volt s ezért csak a grammofon révén isiieri Caruso tüneményes hantját. Az özvegy ellenben kijelentette, hogy gyűlöli a gnr..~cfonlemezeké t. mert az embert és nem az énekest szerette férjében, sőt mindig féltékeny volt hangjára.. Glóriának szép hangja van és énekleckéket vesz.MTI/ Vi/Vi. §Londonból jelenti!:: Flavia Fcrbes, az angol arisztokrácia ismert tagja, Lady St. Clair Erskine leánya és Sutherland hercegnő unokahuga, zöldség:ereskodcst nyitott. Hajnali öi órakor személyesen szerzi be napi 0 szükségletét a Covent Garden vásárcsarnok­bon és azután maga szolgálja ki vevőit az előkelő Belgravc-nopyer"! egyik mellékutcájában levő boltjaban./fc/

Next

/
Oldalképek
Tartalom