Napi Hírek, 1932. december/1

1932-12-01 [0288]

A § P á r i s , december 1, /Magyar Távirati Iroda/ A képvise- . lőház pénzügyi bizottsága tegnap a miniszterelnök őhaiának megfelelően a hadiadóssagok kérdésének azonnali tárgyalása ellen foglalt/állast, de ugy döntött, hegy a kérdést legkésőbb december 9.-eig /ugyan napirendre kell tűzni a képviselőházban. • ' Malvy képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke, az psti órák­ban felkérte Marin képviselőt, hogy vonja vissza a kérdés sürgős tárgya­lását célzó javaslatát. Üarin azonban nem volt hajlandó erre igeretet tenni, 7alószinü tehát, hogy ma délután a képviselőházban:":*;?*: •* . a december 15.-i lejárat ügye ismét szőnyegre kerül* A kormány a bizott­ságok határozataira támaszkodva kérni fogja a vita elhalasztását - es ennek kapcsán minden •falószinüség szerint fölre ti a bizalmi kérdést is. T/T A § P á r i s , december 1. /Magyar Távirati Iroda/ Hcrriot miniszterelnök tegnap a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara bankettjén rövid beszédet mondott. . , - Lausanneban - mondotta a miniszterelnök - jó munkát vá­f Dztünk, az igazságnak azonban az "egész nemzetközi életben igazságnak ell maradnia, A mi feladatunk az, hogy a jövendő nemzedéknek nyugalma és boldogsága erdekében összebékítsük a-politikát a gazdasági élettel* T/T . - . A § P á r i s , december 1. /Magyar Tá\drati Iroda/ A font sterling, amelynek árfolyama több mint egy hét óta állandóan hanyatlott, tegnap lényegesen megerősödött. A záróárfolyam 81,95 volt. tM . 1 Matin ugy tudja, hogy a megerősödést az angol kincstár szám­lájára történt közbelépésnek lehet betudni, amelynek következtében nagy­mennyiségű font sterling-visszavásárlás történt, ' A dollár továbbra is erősödött. Záróárfolyama 25.59 volt. T/T . - . r § L o n d o n, december. Az Egyesült Államoknak küldött angol jegyxék tizezer szóból ál 1.4 jegyzek'tartalmát a lapok értesülése szerint szombaton yagy hétfőn teszik közzé.A Morningpost jelentése szerint a jegyzékben Nagyíritáimia hajlandónak nyilatkozik arra, hogy december 15-en megfizesse az adósságok törlesztésének esedékes részietét­feltéve természetesen,hogy az Egyesült államok kormánya ragaszkodik a megfizet esne zJRbben az, esetben a fizetés aranyban történnék.Ugyanakkor rámutat^azonban az angol kormány arra, hogy a fizetések felfüggesztése nem osak Nagybri tennia, hacem Amerika és az egész világ- éra ekeit szol­gálná i/kpir Ku/Ku".­r § 'Tokió, deoenber 1. /Reuter/ Japán elfogadta Szupingven tábornoknak, a mandzsúriai kinai ose.patok parancsnokának kifcivását és Hadiár irányában meginditotta az általános of fenzivát ./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom