Napi Hírek, 1932. november/2

1932-11-16 [0287]

Felelős szerkesztő: Zimmer Ferenc Kiadó: Magyar Távirati Iroda rt. Budapest, VIII, Sándor-utca 7. szám Telefon: 45-5-10 4 das 1532. november 16, #4 Vo p § Dublin, november 16. A kamara 75 szavazattal 70 ellenében elvetette a Be Yalera kormánnyal szemben emelt bizalmatlansági indítványt. /MTI/ Ke/Ke r ' § Jb q n d o n , november 16. Azzal a jelentéssel kapcso­latban, hogy egy bresti hajógyár megbízást kapott a Dunkerque novü francia csatacirkáló megépítésére, a Daily Telegraph tengerészeti tudósítója a következőket , • jegyzi meg: A hajó aoKkal nagyobb és'harcképasebb lesz, mint ahogy 1 ben előirányozták. A tonnatartalmát 23,000-ről 26,500-ra emelték fel é 1931,­és g nyolc darab 30 centiméteres ágyú helyett nyolc darab 32.5 centiméter kali­berű ágyúval lesz felszerelve. /MTI/ Ke/Ke r §"London Belfastba utazott, ahol ma ava fog Ulster fővárosában tartózkodni, Tekintettel a Deiiasti nagy liségre - a munkásoknak mintegy 27 százaléka van foglalkozás nélkül - a herceg'kívánságára elmarad a város feldíszítése diadalívekkel, virágfüzé­rekkei. stb. A rendőrség tegnap este több plakátot távolított el,'amelyeken az ír Köztársaságiak tiltakoztak a walesi herceg látogatása ellen. Két asszonyt letartóztattál:. /MTI/ Ke/Ke G~ § , u k a r e^s t .november 16. A íagyar Távirati Iroda/A Curentul fgglalkozik a tegnapi felirati beszéddel.Külpolitikai szempontból - úgymond a lap - a beszéd hangoztatja a szövetségesek közötti jóviszony fenntartását és kiépítésének szükséges é^ét s • tó'Vbi álíammal.A jó viszony fenatertása^fc 1 eg Franciaországra és Lenygelországra vonatkozik,mert az utóbbi időbgn - főleg Lengyelországgal szemben - megromlott a jóviszony az orosz meg­nemtámadási tárgyalások miatt. A Deszéd másik része,a többi állammal kiépítendő jóviszonyrcl . szólva,elsősorban Oroszországra vonatkozik .és azt jelenti,h^gy azzal okvet­lenül meg kell kötni a megnemtámadási szerződést.Az ellenzék ebien a kivédésben támogatnL ; >#'' a kormányt és sürgetni fogja a szerződés mielőbbi megkötését. M/M ? " -- .. ­% B u k a r e s t ^november 16./Magyar Távirati Iroda/laniu javas­latára a párt vezetősége £Íhetározta,hogy a parlament hetenként cs->k . négy ülést fog' tartani,és pedig kedden,szerdán,csütörtökön és pénteken. M/M — .. — Bul s t,november 16./Magyar Távirati Iroda/Tegnap este : " v toanu József 32tVetraktárf>*A kárt-12 millió lejre z egész összeg megtárül. § B uk árost ,november 16./-agyar Távirati Iroda/Lupescu líicu­lina,brailai kisleányt néhány nappal ezelőtt tífusszal a brailai kórházba .:. .'. szál 1 ltot'ák,ahol rövid ida ?I? t u ~meghalt.Madárjearc orvsa,aki a ha Iáit meg­áP api tott-a, elrendelte a holttestnek a hullaházba való száit itását. Beg el a hullaház takarítónője észrevette,hogy a kisleány élve § B uk ?f e ukar-stben kigyuladt Bere bcseülik,biztosítás folytán azonban I f /M • ©gyik sárikban kuporog.Előhívta Madárjearc orvost,aki megparancsolté hogy kisleányt fektesse a hulahdz asztalára,majd injekciót adott neki,aráira a' kislány azcnnsl meghalt.Az ápolónő megtette a feljelentést,mire az ügyész­•§é«, elrendelte a holttest felboocolif.** ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom