Napi Hírek, 1932. október/2

1932-10-16 [0285]

Bécs ,okt. 16, l f Ma^ar Távirati Iroda, / Bécs XI, kerülete-'' ben, Simmeringben ma délelőtt súlyos összetűzések voltak szociálde­mokraták és neinzeti szocialisták között* Az eddigi jelentések szerint az egyik szooiáldemokrata szövetségi otthon helyiségéből rálőttek egy * - . . felvonuló nemzeti szocialista, csoportra. Eddig annyíl lehetett me gaL lap i tani, hogy^egy rendőr életet vesztette, de az első je jelentések több halottról számolták"be* § P c c s r a d , október 16, Idősebb Metz János jómódú palotabozsóki 37-évos gazdát pincéjében cz erjedő mustból fejlődő szén­ayöxid megölte. Mctzre a szomszéd szőlőbon szurotolő -munkások bukkantak ra, de már non lohotott rajta segíteni. /MTI/ § Barabás, október 16» A dzabolcsi és beregi sző­lőkben vegetért a szüret, A szolőnoly kártétele .' .. * xi, egyes he­lyeken szaz százalékban tönkretette a tömést, kulSnöscn a beregi te­rületeken. A baíabási szőlőhegyen a termés holdanként non érte el az' 5*7 hoktolitortj a minőség olionbon jé/20 klostornouburd. cukorfok/, % D 0 n .l? 0 v á r , október 16. Az olmult éjszaka ismoret­lcn tettes alkulcs segítségével betört a szentlőrinci járásbíróság épülo­tébe, A betörő végigkutatta a hivatali helyiségeket, • azonban csuk egy ' p^n^o, 20 fillért talált az egyik Íróasztal fiónjában. A nyomozás" folyik, , § S s z t o r g o n , október 16. Az esztergomi szákcsfő­káptalan a lomondott Drakos János dr. helyébe Szokolay Antal dl, prelá­tuskanonokot választotta meg uj gazdasági előadóvá, /MTI/ — . § S z e k s z á r d , október 16. Kolop János jómódú alsó­nenedi gazda összeszólalkozott Jakab nevű'fiával, A vita heveben az apa előrántotta vadászfegyverét és fiára lőtt, aki nyomban noghalt. A gyil­kos apat letartóztattak, /MTI/ § Szolnok, október 16. Baranyó Béla napszámos kocs­mai mulatozás után szóváltás közbon az utcán hasbaszurta Dinka János nap­számost, aki kórházbaszállitása ,után nemsokára meghalt. Baranyát a csend­őr segnek sikerült elfogni, /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom