Napi Hírek, 1932. október/1

1932-10-08 [0284]

§ Varsóból jelentik: A Lengyel Bank helyzetéről augusztus és szeptember havában Kiadott tíznapos kimutatások az aranytar­talékok és a külföldi valutakészletek gyarapodását mutatják. Az emiitett' két hónap alatt ez a gyarapodás 4 millió zloty ellenértékének felelt meg. Ezalatt az időszak alatt a zloty bankjegyek fedezetéül szolgáló értékek 41.81 százalékról 43.42 százalékra emelkedtek. Ilyenformán az arany mene­külése a lengyel jegybankból, valamint a fedezeti százaléknak az év első felében mutatkozó hanyatlása megá^-,*' tekinthető. /MTI/ J Varsóból jelentik: Karpinski kapitány kedvező kö­rülmények között folytatja ázsiai repülőútját.Konstantinápolyt elhagyva 1216 kilométernyi ut után Alépben'szállt földre. Az óránként megtett át­lagos sebesség 135 kilométer volt, ugylátszik eszer int, hogy a lengyel aviatikus kimelni akarja motorját, amelyre még legalább 12,000 kilométer megerőltető munkája vár. üzemanyagkészletének felfrissítése után Karpinski kapitány Teherán relé folytatta útját, amelynek távolsága nem kevesebb, mint 1350 kilométer. /Mii/ § Varsóból jelentik: A lengyel tengerészeti ható­ságok fontos technikai áthelyezést hajtottak végre: egy 25 tonna sulyu vi­lágítótornyot helyeztek át Gdyniából Helbe. Az egész művelet mindössze négy órat vett igénybe, amelyből három óra a tutajon történt vontatással telt el. A világítótornyot Hal-mólóján állították fel. fWflf Bécs, október 8. Szeptember havában a tavaly szeptemberi 236-hoz képest 286-ra emelkedett a kényszeregyezségek száma, míg a csődnyi- * tnsok 75-rol 72-re apadtak. Augusztusban a kényszer egyezsége: száma 338 volt, a csődnyitásoké pedig 110. /MTI/ § 0 y ö m r ő, október 8. Tegnap este Péteri község.koresmáj 'ban több helybeli legény mulatott. A mul-jtozásbdl szóváltás, majd vere^eies lett, -melynek során Virág Pál zsebkésével átszúrta Szenyaa József tü­dejét. Szenyan állapot- életveszélyes. A verekedés ügyében megindult az eljárás, /fel/ § A M.Kir. Operaház évadnyitó hete. Szombaton, ok.-óber 15.-én a megnyitó Himnusz után a 3ánk bán Karul színre /D 7 1/^/, vasárnap dél­után 3 órakor délutáni hely írtkna.1: János vitéz, este Aida. Bérlet szünet, mérsékolt helyárak. Hétfőn nincs el dudás .Kedden Pilinszky Zsigmond yen­dógfellenesével Tannhauser /A 7 1/2/, szerdán 1 Mosoly országa /Bérlet­szunet/ Csütörtökön Seherezade, SzÓKelv fonó /B. 7 1/2/,-pátekeft Manón 70 7 1/2/, szombaton Turandot • fb 7 1/2/, vasárnap, október 23.-an délután 3 óraüor délutáni helyárakkáL Faust, este Strauss . ,' Richárd vezénylésével Angerer Margit és líanowarda József 7 vendégfellepesevel Bdzsalovsg,/Bérletszünet, rendes helyárak/, október ^4,-en hétfőn I. Fil­harmóniai hangv rseny [1 1/2/, október 25.-én kedden Figaro házass-.ga 7 strauss Richárd még az október 27.-én, csütörtökön, a berlini állami opera művésznőjének Pauly Rózának vendégfellépésével szinre­kerülö* Salomét és október 31.-én hétfőn az Egyiptomi Heléna bemutató elflsáását fogja vezényelni./tol/ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR — — — K szekció § A Magyar Nyelvtudományi Társaság október ll.-éa. ke' den délután öt órakor a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében felolvasó ülést tart. amelyen J^aubbvich Emil 1 székely-derzsi rovásbetüs tégla­felirat és BárczS G-éza Adalékok ófrancia jövevényszavainkhoz címen olv-s fel ./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom