Napi Hírek, 1932. október/1

1932-10-01 [0284]

G § B u k a r e s$, október 1. /Magrar Táv irat inlrocla/ A Cu­rentul szerint az orosz-román meg nem tárnaaási szerzcdés ügyében vá­ratlan komplikáció állt be. Litvinov nem hajlandó elfogadni Románia ajanlatát, viszont Románia sem fogadja el ezekután azt a formulát, amelyet Litvmov kászitett. Az éjszaka fél három éráig tartó párt­értekezlet volt, amelyen Vajda miniszterelnök ismertette a Genfből érkezett híreket és a helyzetet. Vajda és Gafencu az egész éjszaka a külügyinínisz teriumban töltötték, ahol-állandóan siffrirozott táviratok vételével es adásával voltak elfoglalva. § , . § ? ^ k a r e s t, októlxr 1 ./Magyar Távirati Iroc'a/ Madgearu Románia genfi delegátusa, megkezdte a tárgyalást a pénzügyi szakértők­Kel, de felbe kellett azt szakitania, mert Bukarestből még nem érkezett meg a konverziós törvényjavaslat és a sürgős jellegit pénzügyi intézke­déseket tartalmazó törvény, amelyet pár nap ai ez el: tt szavazott meg a haz. & , . s , §B. u k a r e " s t, okt óber 1. A Curentul tiltakozik Hóiban Artúr, londoni román kereskedelmi attasé tülmacas fi­zetése ellen, aki 1931 január elsejétől 1932 októberi 1.-ig 2,070/000 lejt vett fel azon a 240.000 lejen kivül, amelyet r Hemzoti Banktól kapott kv.lonleges szolgálatai dijázása'címén. A lap szerint Eolbannak egyedüli erdeme az, hogy számos öltöny, cipő és kalap megtéritését kerté és meg is kapta a külügyminisztoriimtól az al az indokolással, hogy az angolok isy ruházkodnak és neki alkalmazkodnia kell éhhez J^'í § Találkozó. A Szombathelyi Piemontrei Diákszövetség Budapesten és kornyékén lakó tagjai, legközelebbi összejövetelüket szerdán,. október 5.-én esti 8 órai ^kezdettel a VIII. József-utca 26. szám alatti .^omán-féle vendéglőben tartják meb> /Pro r d o m o! Árközlemény átvételét Friichtl Ede, a Nemzeti Újság szerkesztője kéri kollegiális tisztelettel. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom