Napi Hírek, 1932. szeptember/2

1932-09-16 [0283]

£ kiadás. 1932. szeptember 16. V óra/5 perc. AV § L o n d o n 7 szeptember 16. /Magyar Távirati Iroda./ A Daily Herald értesülése szerint Hutchinson lesz az első óceánrepülő, akit nem fogadnak ünnepélyesen Amerikába való visszaérkezésekor. Olyan nagy az ellenszenv Hutchinson iránt azért, mert könnyelműen kockáztatta gyerme­kei életét, hogy a lapo,k felszólitják Few^ork polgármesterét, ne rendez­zen hivatalos fogadtatást Hutchinson számara, hanem inkább nyilvánosan dorgálják meg feleségével együtt. /fí/ } L o n d o n , szeptember 16. /Magyar Távirati Iroda./ "Több millió* férfi és no varja aggodalommal a közelgő telet" - mondotta Koover elnök NewYorkban a segélyezésé szervezetek ülésén a Reuter-Iroda jelen­tése szerint. Hoover felszólitotta a jelenlevőket, hogy a jótékonysági akciót minél gyorsabban,ós minél nagyobb arányban szervezzek meg, hogy ' a világot ért nagy csapás # utolsó tele minél kevesebb szenvedéssel járjon. Az ülésen bejelentették még, hogy a gazdasági válság következtében mint-" egy négyszázezer felnőtt fiu hagyta el a szülői házat és foglalkozás nél­kül az országutakon kóborol, a jőszerencsétől várva megélhetését, t /R/ § L o n d o n, szeptember,16. /Magyar Távirat i Iroda./ A Reuter­Iroda értesülése szerint Oroszországot a genfi leszerelési értekezleten Litvinow külügyi népbiztos képviseli, aki már el is utazott Genfbe. m ' — /R/ § l ondón .szeptember 16. /Magyar Távirati Iroda./ A Reuter­Iroda wellingtom jelentése szerint Ujzéland északi részében erős föld-' rengés volt, amely tfairoa ós Glsborne kerületekben sok hazat megrongált. 9 , , „„, | B u k á rest, szeptember 16. /Magyar Távirati Iroda/' Jintal íonerceg tegnap aélután 4 órakor repülőgépen Brassóba érkezett. A főherceg a repülőtérről azonnal a vasúti állomásra hajtatott, ahol bevárta felesége, Henna hercegnő és anyósa, Mária királyné ériezését, akikkel együtt Mária királyné Eörésvári kastélyába utazott. 6 . , ^Bukarest, szeptember 16. /Magyar Távirati Iroda/ A tomany "ma estére ujabb minisztertanácsot hivott össze, amelyen dönte­ne K arrójbj hogy milyen törvéhyjavaslatok " . kerüljenek a konver­ziós törvényjavaslaton kivül a képviselőház elé. • A Curentul biztosra veszi, hogy a képviselőház ülésszakát szeptember 22,-én berekesztik. G •• § Bukarest szeptember 16. /Magyar Távirati Iroda/ Constanzában a jobbmddu kereskedők többizben felszólitást kaptak, egy magát"Pekete Káznek n nevező bandától, hogy nagyobb összegeket hej-vez-' zenek el meghatározott helyeken, mert ellenkező esetben életűiét vesztik. A^rcndorség nyomozást inditott e s meg állapi totta, hogy a banda azonos a negy evvel'ezelőtt ugyanitt feltűnt bandával és czoi á nyomon kiindul­va remélik; hogy rövid időn belül sikerül ártalmatlanná tenni a • zsarolókat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom