Napi Hírek, 1932. szeptember/1

1932-09-01 [0281]

R § L o n d o n, szeptember l./L'íagyar Távirati Iroda/ A Reute/ Iroda ielentése szerint az amerikai teljes napfogyatkozást a felh' ; s időjárás következtében csrk egt-*ké"t lyen lehetett cis. tán látni. A csillaáászok körében njgy cs .lódásl okozott a[kedvezőtlen idő, amely csaknem lehetet­lenné tette a tudományos megfigyel 1 esek--1. Több oiiUj-sász ugy segített magán, hogy repül'gépen felszállt a felhők fölé és ott készített felvé­teleket, ííewyorkban felhőtlen volt EZ ég és a napfogyatkozása majdnem teljesen tisztán lehetett megfigyelni. I város üzleti forgalma teljesen' megbénult, s a lakosság az "blakcjkból és a háztetőkről bámultr a sao­ka.t'1 n égi tüneményt. G- ^Bukarest, szeptember l./r-gyrr Távir ti Iroda/ A tegnap esti minisztertanács egyhangúlag elhatározta, hogy a kon^verziű's törvényt módosító javaslatot még a jelen ülésszakban képviselőház elé terieszük, ellentétben Kaniu véleményével , aki ? módos i-.-ó Javaslat boter jesr lés ét az őszi léssz-.arr szerette voln; elhalás t.ni, Hironoscu pénzügyminiszter a minisztertanácsi határozat következtében még ma beterjeszti a n'zban a j ..v tslatot. G §Bukarest , szeptember l.Ál...gyar Távir-ti I.íod'/Az éjszaka Gorj megyo egyik községében kistíbniérvü 1 zauás volt. A község lakosai összeverekedtek a bíróval és sz elöljárósággal. A verekedés folyamán a biro és egy csendőr súlyosan megsebesült.készletek még nem érkeztek. A § P a r i s | szeptember 1. /Magyar Távirati Iroda/ A pénzügyminiszter a ma délelőtti minisztertanácson elő fogja terjeszteni, az állampapírok konverziójára vonatkozó javaslatot. " . • n x- . v -4.- A konverzió v^greh^^^ utjoísó' pillanatig titokban tartják, ho?y a tőzsdei spckulaoimir.k clej etvogyeK. A képv is e loTiá ze t egy pénteki ne óra fogják egy behívni a tőzsde zárlaxa után és a törvényjavaslatot a 15zsde megnyitásáig megszavazzák. A . § F i r i s , szeptember 1. /Magyar Távirati Iroda/ A.-. Petit ir-arisLen tudósítója szeriit Londonban a stresai értekezlet .* v az egyes körök különböző érdekeit sege sz érint igen különbözően feglalnak állá st. A kérdésnek .. . nemcsak pénzügyi, hanem gazdasági ér politikai oldala, is van, I^on 'ezért White hallban íaá&épon-foglalnak ál­lást az értekezlettel szemben, mint a City köreiben. M:c Donald G-corg " •. . k Bonnetet biztosította arrél, hogy a stresai értekezleten szakíthat az angol megbízottak hatásos együttműködésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom