Napi Hírek, 1932. augusztus/2

1932-08-16 [0282]

l- n -x * 0 n A° a » augusztus 16. /Magrar Távirati Iroda/ A Bri­tish United' iress jelenti Tokióból, hogy a törvényszék vád aM helyezett egy foglyot, aki bevallotta, hogy ő gyilkolta meg ezév májusában In .oka? miniszter elnököt s ezért egy hadnagy t*l 1500 vont / 75 font sterlinget/ kapott, A hadnagy, akit szint én'elfogtak, 7000 yent kapott egy szmélyiséf* tol, akinek nevet nem árulja el. :• L §London, augusztus 16. | /Ifcgrar Távirati Iroda/ A ­perzsa sah felesége Mesterben / Eszakperzsia/ a mecsetben végzett mag án ejtatossága közben, azt gondolva, hogy egyedül van a mecsetben.félrevorbá fátyolát. Egy imám, aki észrevette, erre-súlyos sértésekkel illette a királynét szemérmetlen viselkedése miatt. Végül a mecset : " előtt álló ^tektivek léptek közbe s a,királyné sietve távozott. A sah, akit tele­./». -yi: fonón értesítettek az eset felöl, másnap személyesen a mecset­be mom, megragadta s megverte az imámot. A tömeg, amely felismerte a katonai ruhában levő uralkodót, megrettenve, de szótlanul nyitott utat neki ? mialatt az imám alig tudott az üt legek után macához térni. A sah ezután visszakísérte a királynét Teheránba, a papot pedig súlyos pénz. bírsággal sújtotta. L . §London, augusztus 16. M gyár Távirati Iroda/ AZ jipjosült Államok középső és nyugati mezőgazdasági vidékének farmerjei az agrártermékek^árának javítása coljából eladási sztrájkot kezdtek és írásban kötelezték magukat, hogy mindaddig nem küldenek semmit sem a piac-* ra, amíg a winnipegi búzaár busnelónként nem éri ol az 1'dollár 42 oontet. A mozgalom állítólag rohamosan törjed a 11 agrárai Iámban. lova állomban a farmerok sztrájkőrséget szerveztek, amclv autókon jár az utakon és megakadályozza az áruk piacraszálli iásátí Az utóbbi napokban többszáz gallon tejet öntöttek ki az országutakra. Másutt a farmerek ós családjaik eltorlaszolják az utakat és figyelmez­tetik a kerestedőket, hogy nc nyissák ki üzleteiket a sztrájk tartama alatt, mert az utcára dobják áruikat. . ~~~ ^£'-­: ^ 1 L §London, augusztus 16. /Magyar Távirati Iroda/ A Daily Telegraph diplomáciai levelezője szerint a nemzetközi világgazdasági • konferenciát esek az amerikai elnökválasztás után, november ben tartják, meg, MrcDonald miniszterelnök azt remélte, hogy a konferencia októberben fog összeülni és rövid teljes ülés után ki tfogja nevezni a • technikai bizottságokat és az amerikai választások idejére elnapolja magát. Washingtonban azonban alkalmatlannak tartották volna egy nagyobb deue-­gációluró^ába küldését a választások előestéjen, amely olyan közelre^ érinti az amerikai politikai és Üzleti elet yezetőit..^ebként.a mai amerikai kormány álíal közvetlenül a választások előtt'Eildott^delegáció a i i -világ símében sem bírt volna teljes manJfctumml. r PUbii-­kánus győzelem esetén is lehetséges, hogy Hooyer a választaa>k uteö naa ugyanazokat a delegátusokát küldte volna, mint a választások előtt. m Londonban is belátták. Másrészt jíashington azonnal megbízottat küxd^ az előkészítő éá szervező bizottságokba, amelyek szeptemberv vegén Lonoon­ban ülnek össze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom