Napi Hírek, 1932. július/1

1932-07-01 [0278]

/L/ § L o n d o n , július 1. /Magyar Távirati Iroda./ Az angol sajté teljesen az ötszázalékos hadikölcsön-konverzió hatása alatt áll. amelyet minden idők legnagyobb arányú konverziós műveletének mondanak. A konver­tálandó* összeg 2.084.994.000 font lévén, a konverzió* sikere érdekében ki-* fejtett propaganda állitólag az 1917. évi hadikölcsönjegyzési propagandá­ra emlékeztet. Az összes lapok - beleértve a szocialista Daily Heraldot is - lelkesen üdvözlik a konverziót, még pedig nemcsak a várható* megtaka­rításra, hanem az altalános hitelolcs^bbodásra való tekintettel is. Hangoz­tatják, hogy senkisem vonhatj*a ki magát az aló*l a hazafias kötelesség alól.hogy az alacsonyabb kamatozású Kötvényeket elfogadja. Az Angol Bank njomdaja a mult éjjel teljesen titokban elkeszitetto a kincstári Kancel­lár által a r kötvénybirtokosokhoz intézett konverziós felhivást tizenöt­millió példányban. A nemzeti takarékossági ^zottság külön hivatalt állit fel a konverzió népszerűsítéséire és magyarázás ára, Nevílle Chamberlain kincstári kancellár ma este rádióelőadast tart a konverzióról. » /L/ Hondon, július 1. /Magyar Távirati Iroda./ Az angol sajtó általában a mérsékelt optimizmus felé hajlik a lausanne-i konferencia te­kint etében. A Daily Tolegraph diplomáciai ^levelezője nagyon valószinünek tartja, hogy a végső összeg körüli szokásos alkudozás kompromisszummal végződik,, még pedig 150-200 millió font között, úgyhogy az annuitás, eyi 5 százalékkal szamitva, 7.5-10 millió fant lehet. Minthogy tényleges fizetésről évek hosszú során át nem lesz szó, ez a vita tisztán akadémi­kus értékű. Nehezebb probléma az úgynevezett biztositási záradék, moly arra az osetre szólna, ha Amerika vonakodnék a jóvátételek törlése elle- ' neben a háborúsadósságokat elengedni. Itt olyan formulát kell majd találni, amely biztositana Franciaországot, hogy nem kell^maid egyedül viselnie ezeket a nohézségeket, másrészt pedig Biztositaná Nemetországot, hogy nem noki kell Franciaország ez irányú hiányát pótolni. A megoldás valószínűleg általános határozat lesz, amelyben a hatalmak ilyen nehézségek esetére a­kölcsönös tanácskozásra és egymás támogatására kötelezettséget vállalnak. VLondonból jelentik: Miss Mary Mestdach, a chicagói vóro­qi kórház beteffp sz rlmult évtizedben 40 rendbeli csonttörést szenvedett, nohvsoh* seé Iz'r-pclt konolyabl) balesetben. Orvosai vól-icnye szerint csontjai rendkívül törékenyek. /MTI/ § Londonból jelentik: A legutóbbi bombái hindu-mohamedán vc­tt?kedÓ8«kkei kapcsolatban letartóztatott zef-rgók szánára nemi ehetett a bör­tönökben helvétPiálni. Ezért a 750 foglyof internáló táborban helyeztek S^^K^IWoaSS«8l telitett dr^tkeritéssel vettek körül. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom