Napi Hírek, 1932. június/2

1932-06-27 [0277]

§ A Magyar Távircti írod: Jelenti; Báró Wlassits Gyulr, a felsőház elnöke me következő táviratot küldte kormányzónak Kenderesre^ A Felsőház mai napon elnökletem alatt t-rtott ülésében a Gondvise­lés iránti nagy háláv: 1 emlékezett meg arról, hogy Főméltúságod az autó­szerencsétlenségből;, oly szerencsés körülmények közt, sértetlenül megme­nekült. Az országgyűlés felsőházának felhatrlmazása alrpján mély tisz­telettel kérem foméltóságodat, hogy ez alkrlomból a felsőház bensőséges szcrencsokivánrt'ait kegyesen fogrdni méltóztassék. m ' §Londonból jelentik: A Berlin-London közötti légiforga­lomban : napokban fogják szolgálatbv helyezni a M D.2600 !T nevü óriási Junker repülőgépet, melynek 30 utrs befogrdására cllAimas helyiségei két emeletben vannak egymás fölött elhelyezve, mégpedig a felső emelet ?z óriási szárnyakban. A repülőgépen dohányzó szalon is áll az utasok rendelkezésére. /MTI/ "' * ' " " S_L o^n a o n D o í jelentik: tí. C. Vaughan, ? Lordok Ház- ótter­menck ellenőre, közel félévszázados vendéglőspálya után nyugalomba vonult. Visszaelékczéseibon érdekesen jellemzi az előkelőségek izlesét. VII. Sdwsrd király raffinált Ínyenc volt, ellenben a jelenlegi uralkodó és a walesi herceg csak a legegyszerűbb konyhát kedveli. Alfonz volt spanyol király kedvenc étele az angolosan sült szelet. Saljapin, a hires basszis­ta, nagyra tartja saját szakácsmüvészetét s mindig vitatkozik a konyha­főnökkel. Patti öltözőjéből sohasem hiányzott a pezsgő és osztriga; a mü­v .sznő állitolag ennek tulajdonította csodás hangja megőrzését. Caruso gyermekesen rajongotta fagylaltért, °arah Bernhardt az omlettért, mig Duse főtápláléka gyümölcs volt. /MTI/ §Varsóból jelentik: A lengyel vallás- és közoktatás­ügyi minisztérium július lS.-átol augusztus 13.-áig Varsóban és Gdyriában külföldiek részére tanfolyamokat rendez, hogy ezz I megkönnyítse ré­szükro a lengyel^elsaját itaeát, valamint a lengyel civilizáció és élet­mód megismerését. Az előadásokat lengyel nyelven tartják s a kurzus folya­mán kirándulásokat rendeznek Varsó környékére, Torunba, Gdyniába és Danzig városába. IHyclv Á tanfolyam hallgatóinak érettségi bizonyítvánnyal s megfe­lelő lengyel nyelvtudással kell birniok. AZOK részérő, -kik nom tudnak olég gé lengyelül, hogy a tanfolyamot eredményesen hallgathassák, lengyel nyelv­tanfolyamot rondoznok, amelyen a francia szerepelne mint segédnyelv. A tanfolyamon résztvenni óhajtók a be irat ás i igazolvány ellenében : kül­földi longyol konzulátusoktól három hónapra szóló díjmentes vízumot kapnak. A tanfolyam hallgatóinak : közlekedésügyi minuszterium a len­gyel vasutakon Varsótól Gdyniáig és Gdyniától valamely ' ' határál­lomásig 50 százalék engedményt nyújt. Azok, akik a tanfolyam befejezése után is Lengvolországban kivannak még maradni, október elsőjéig/2-5 zloty . ellenében teljes ponsiot kaphatnak a balti egyetemi táborokban és városokban. A tanfolyam költsége körülbelül 250 zloty,-30 doilár~losz. I^^l ^ hallgatók a tanfolyam befejezése után bizony itványt kapnak. r Boriin, június 27. A Vorwaerts épülete előtti össze­ütközéstől eltekintve a hét vége Berlinben, politikai tekintetben, arány­lag nyugodtan telt el. Szombattól hétfőig összesen 75 személyt állítottak elő. A Vorwaerts épülete előtti összeütközés ügyében a rendőri vizsgálat még folyik. /MTI/ •M M» M

Next

/
Oldalképek
Tartalom