Napi Hírek, 1932. május/2

1932-05-16 [0275]

§-o- Toki 6 'május 15,/Reufcer/ A miniszterelnök ellen revolvere, merényletet követtek el. A miniszterelnök súlyosan megsebesült./MTI/ §-o- Szófia, május 15./Bolgár Távirati Iroda/ A pénzügyminisz ter kijelentette a iif .-sajtö képviselői előtt *hogy a bolgár nemzeti oank a kamatlábat május 16^-tál kezdve kileAm j^t^úáXmtz és fel százalékirél nyolc os fol százalékra szállítja le./MTI'/ •: • : * 4 « - o-§ Erseke s a n,á d , május 15.Ma delelőtt zárta be gróf eleki Mihály a pestnegyei gazdasági egyesület által r rendezett hatodik egyhetes szaktanfolyamot,amelyen a község és a környék gazdaif jusága vett roszt.A földmivelésügyi minisztert Lenk/enö osztálytanácsos kopviselte. teleki Mihály .gróf hosszabb beszédben vázolta a mezőgazdaság jövőbeli fe­ladat ait./MTl/ , %. § Malálozás., Böszörményi Béla az utolsó magyar lantos, a. koloa? vari ma yar nemzeti szinház sok éven át volt tagja, 51 éves korában Gyomron hirtelen meghalt. Özvegye os kis árvája gyászolja./iJTl/ :: | T o k i ó^ájus 15. Inokai miniszterelnök ellen elköveéett Dsrónyletről még a következőket jelentik: A miniszterelnököt két lövés érte. : Az egyik lövés-homlokát fúrta át, a másik az orrcsontnál hatolt be. Ali. ;>o*a válsága A merényletet tiz tisztiruhába öltözött fiatalember követ­te el, akik behatoltak r a­miniszterelnök házába, és mindenkit ^le;lőt* tek, akik útjukat állták. Inokai miniszterclnö& épen megb es zélés te m folytatott politikai barát ;ával, araikor i? &u& *ift*>„ feltépték az Hj'tot és a tiz fiatalember berohiLt; aevolvo. -ikből suríi tiizet zuditottii; a miniszterelnökre ós vendofeore. k miniszterelnökön és vendégén kiviül négy rendőrtisztviselő, aki a házban tartózkodott, továbbá egy ház­tartási alkalmazott, súlyosan megsebesült. A miniszterelnök ellen elkövetett merénylettel egyidőben ugyancsak tisztiruhába öltözött fiatal e.gyének bombamerényletet követ­tek el a rendőrfőnökség épülete/fa Seiukai ellenzéki párt helyisége", valamint egy ismert berolyásos politikus lakóháza ellen. A^rendőriő­nökség épülete ellen elkövetett merénylet alkalmával a merénylők hét­nyolc revolverlövést is le^adtak. £ rendőrfőnök súlyosan megsebesült*. űz utcákon röpcédulákat osztogattak, amelyeken a hadsereg ós a flotta tisztjeinek egyesülete élesen tiltakozik a japán kormány­hatóságok intézkedései ellen. A röpcédulákon különösen a japán külkép­viselet , va.1 amint a. Jaadsereg és a flotta vezetőegyénisé^eix támadják, kritizálják a kormánya' nevelesügyi és gazdasági rend szeret ./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom