Napi Hírek, 1932. április/2

1932-04-23 [0273]

§ A Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének birálé bizottsága most állapította meg a mult vasárnap tartott országos magasfoku gyorsírd­verseny eredményét. A percenként 400 szétagos sebességű bajnoki verseny győztese 13 pályázd közül Nemes Zoltán gépészmérnök, országgyűlési gyors­író lett. aki ezzel tizedszer nyerte Magyarország gyorsiróbajnokságat. Második vezér István joghallgató, a tavalyi diákbajnok, harmadik Kosz Gyula dr. országgyűlési gyorsírd, negyedik Majercsik Sándor dr. ország­gyűlési gyorsírd, ötödik Fodor Antal hírlapíró, hatodik Török Zoltán joghallgató, hetedik Kappa György /Szlábey-gyorsiróiskola/. • aii *i ^350 szótagos fokon,első Kappa György /Szlabey-iskola/, második Pmtar Sándor közgazdasági egyetemi hallgató. A 300 szótagos versenyen 1$ sikeres pályázó közül Bognár Sándor, a budapesti református gimnázium VIII. osztályú tanulója /KondÓI Kiss Jdzsof tanítványa/ nyerte az országos diakgyorsiróbajnoksagot. 2. Egyed L. Levente, o. Kasztéi András, 4. Szilassy Andor, akik szintén a budapesti református gimnázium tanulói. A legjobb vidéki diak Bogár László /makói reálgimnázium Galamb Ödön dr. tanítványa/. A 300 szótagos vorsenyfokon dőlt el az orszugos hölgybajnokság is, amelynek győztese Szántó Margit okleveles gyorsirástanitó /Radnai-gyársiré­ískola/, 2. Margulit Lieia, oklevele gyorsirástanitó /Szlabeyviskola/. aki f logJ9Db szakiskolai hölygversenyző dijat nyeri, 3. Ballá Ilona Kaposvár. 4. Mate Ilona okleveles gyorsirástanitó /Radnai-iskola/, á legjobban szere­pelt működő tanítónő dijának nyertese. A 250 szótagos verseny 34 sikeres résztvevője közül a legjobb felsőkeroskedeimi iskolai tanuló Svarcz Endre /Kaposvár, Bársony Róbert dr. tanítványa/ A 200 szótagos fokon 189 sikerült munka érkezett be. Első lett Voross iignos magáit isztvisolő /KTOE-szaktanfolyam/, a női f olsőkareskedelmi iskolák tanulói közül Tisch Lívia /VII. Dobó Katalin női felsőkereskedelmi iskola, Szabados Paula taniványa/, vidékről Kozma Marta /kecsekméti női felsőkereskedelmi iskola, Jobbágy Olga tanítványa/ az első. Legjobb A német 250 szétagos versenyen, amely eddig a leggyorsabb idegen nyelvű verseny volt "Magyarországon, első Veiss Ervin HirlapM, 2. Mélion ^fL-J+Sr 6 '.? 4 Br P sí J ?£? • hirlapiró. A három kitünüen sikerült pályázat sorrendjet alig nehany kis eltérés döntötte el. A győztes az egységes magvai gyorsírás nemef áttételével, a két helyezett Gabelsíerger-rendgerrfl irtf »« .i B A h>l ? emet 150 SZ( 5tagos fokon Kőiben György magántisztviselő lett az első /Egységes magyar gyorsirás német áttétele/. . ^ ­, Az m egész verseny,magyar résztvevői kivétel nélkül egységes mamrar IL, P ^ sa Í lr l ak > s­a fővároson és környékén kivül Békés, Debrecen, Eszter­lom Gyongyés, Kaposvár, Kecskemét, Hakó, Sátoraiiauihely. Szarvas Szeded és Szolnokról voltak vidéki résztvevők. /MTI/ U J U0 V» szarvas, bzegea mm mm : , , , J H^A5SÁG # Szelnár Margitot,dr Szelnár Aladár és Hauensr Margit leányát ma délután fel het órakor vezette eltarhoz az Egyetemi -temp­lemban nagyszekeresi jffsus György dr. és felesege leveldi Kozma Erzsébet fia, nagyszekereai/Fésűs Andor-dr. az Irgalmasxend körbiaának szemé szf&irvesa,egye­temi tanársegéd*Tanú r volt a vőlegény részéről / . leveldi'Ko^ma Miklös. mm. tan., á lagyar Távirati laroda elnökigazgat ója. /MTI/ CÍn,bJ>2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom