Napi Hírek, 1932. április/2

1932-04-16 [0273]

• /G/ § B u ka re s t , április ,16. /üagyar Távirati Iroda./ Sergiu orosz metropolita Moszkvából két pásztorieveiet küldött Romániába: egyet Hiron Christea patriarchának, a masikat pedig Kurie besszarábiai metro­polisának. E levelekben Sergiu - bar elismeri, hogy Besszarábia helyzete politikailag megváltozott - kijelenti, hogy Besszarábia egyházi szempont­ból a moszkvai patnarcha fenhatAsaga ala tartozik és elítéli Kurie met­rogolita erélytelenséget, mert megengedte, hogy az Ünnepeket az uj idő­sz^amitas szerint tartsak mec Besszarabiaban. Kurie a hozzáintézett orosz pasztorlevelet tanácsosai és papjai körében felolvasta. ,., „ ,A.Curentul tiltakozik az ellen, hogy Sergiu moszkvai metropo­lisa Románia belső eletébe beavatkozzék és hallatlan merészségnek mondja, hogy Sergiu Románia vallásos életében vezető szerepet akar játszani. -:­/'Yi * ? L tt A?JEilr 9 J > á WÍlia 16. /Magyar Távirati Iroda./ A Ploesti mellet levő drótkötélpálya. melvjEcnotróleumvidékekkel tartja fenn az összeköttetést, kigyuladt es üeégetti egész hosszában', A függőkocsik a melységbe zuhantak. Közelebbi hírek méz nem érkeztek, de vaíószinü, hogv az esetnek •. , jaldozatai is vannak. N . . 1B u k a,r est .április 16. /Magyar Távirati Iroda./ Hária anyakirályné az éjszaka Belgrádba utazott. -: ­/&/, ,5JB ük a r e s t . április 16. /ilagyar Távirati Iroda./ A buka­resti ciakszovetség megtiltotta a női egyetemi hallgatóknak a szépségver­senyeken való részvételt. ö § I o n d o ni) 6 1 jelentik: Az Orange szabad államban lévő Bosofban elárvereztek egy fizetésképtelen farmer"gazdaságát. A juhokért darabonkint egy shillinget, öszvérekért 9 pennyt, szarvasmarháért egy fontot és egy szekérért két fontot fizettek. /iZSi/ • 5 Londonból jelentik: Az Ontarióban lévő Barrieban 109 eves korában meghalt egy Jane Bond'nevü mő, akinek családja rekordot • ért el a hosszú élet terén. Atyja 110. nővére 104 és fivére 102 évet élt, úgyhogy a négytagú család életkora elérte a 425 évet. flgRl/ mm ~» § L o n d o n b 5 1 jelentik: Higgins tábornok, az ttdv-Hadse­r g főparancsnoka bejelentette, hogy 8 francia kormánv beleegyezésével missziót küld az Ordö.~-s: igetre az ottani fegyenctelep sorsának javitására. A. íelau.-tra csak "ránciául Deszélő és alegkénvesebb mu.ikában kipróbált tiszteket fopnak alkalmazni./^Tl/ ( . § k o n d o n b ó 1 jelentik: Az amerikai szesz tilalmi ügynökség oO megbízottja megkezdte a. newyorki titkos korcsmák ellene a rendszeres razziát. Ármunka valószinüleg t >bb hétig fog tartani, miután a ti : kos szesz moresed svamat 42.000-re becsülik. A vizsgálat célja nagyszabású koncen­trációs offenzíva indítása a szeszcsempészet ellen, amelynek során a rend­őrse^ a helyszínén össze fogja rombolni az e^ész ber ndezést, me°- fogja serMis.teni az italkészleteket s ez előállítás khoz s-olgíló gégéket es ujjlenyomatokat fo~ felvenni a tettenért egyénekről. AfPI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom