Napi Hírek, 1932. március/2

1932-03-16 [0271]

^Londonból jelentik: Pybus közlekedésügyi miniszter nagy ünnepségekkel nyitotta meg Londonban a világ legnagyobb autótár­sasfcocsi pályaudvarát K f amelyet harminckét nagy autót ars askocs ivállalat fog összes vonalai fejállomásának használni. A merész körvonalú modern stilü óriási épületben jegjroénztárakon, váró- és podgyászhelyiségek^n kívül oriasi vendéglő van táncteremmel, amelyben egyszerre ezer pár tancolhat. A hatalmas üvegtetős induló-csarnokban pedig egyszerre két­száz autóbusz var/y társaskocsi fér meg. Napi forgalma Jfay előre 1250 induló és ugyanannyi érkező autó. Az ópitési költségek meghaladták a 300.000 fontot. A felavatás során a miniszter aranykulccsal nyitotta ki a pálva­udvar hatalmas bronz főkapuját*/MTI./ §Londonból jelentik: Sir Herbert Sámuel belügyminisz­ter az alsóházban bejelentette, hogy ^gliában és Walesben a rund őrség 1930-ban összesen száznyolc gyilkosságról szerzett tudomást, amelyek­nok szaztizenkilenc személy esett áldozatul, A gyanúsitotíojközül Har­minchat öngyilkosságot követett el, negyvenegy ellen büntetőeljárást indí­tottak, tizenhetet elmebetegnek nyilvánítottat, tizennégyet halaira Ítél­tek, s ez-;k közül hat halálos Ítéletét végrehajtották./MTI./ , L,o,nd o nb í 1 jel antik: A mult óv során Londonbai huszon­nyolc gyilkossági esetet fedeztek fel harmincegy áldozattal: hót esetben a tettes öngyilkosságot követstt el, tizenöt gyilkost letartóztattak, s közülök négyet halálra itól.ek. A Themzéből a londoni rendőrség területén a mult évben 158 holttestet fogtak ki. s ezek'.közül 46-ra öngyilkos sá-'ot, 39-re balesetet állapítottak meg, a többieknél a halál oka eldöntetlen maradt./MTI./ -: -

Next

/
Oldalképek
Tartalom