Napi Hírek, 1932. február/1

1932-02-01 [0268]

/G-/ §Bukar / est, február 1. /vlagyar Távirati Iroda./ A jassy-i dohánygyár 20 napra beszüntette a munkát, mert a gyártás­ban túltermelés mutatkozott, k 20 ^napos szünet után a munka ismét meg­indul, de a gyár azután is hetenként két-három nap szünetet tart majdr /&/ ^ | 3a karest, február 1. /Magyar Távirati Iroda./ k kép­viselőház és a szenátus ma délután kezdi meg üléseit. 0 k Curentul ezzel kapcsolatban ugy tudja, hogy a nemzeti pa­rasztpart eddigi rezerváltsága után erős ellenzéki magatartást tanu­sit^és a /vidéken is sorozatos népgyüléseket rendez programmja ismer­tetése végett,, erősjnritkat gyakorolva a kormány ^ténykedése felett. k liberális part előkészületeket tesz, hogy kormányválság eeetén az uralmat átvehesse. „ /G/ §Bukaxest .február 1. /vlagyar Távirati Iroda,/ k besszarabiai Ghiarcaesti/lközségben nagy tűzvész pusztitott, amely a községnek majdnem a felét elhamvasztotta. mm é ma §Londonbdl jelentik; Cor-íki /Északi Ausztrália/ felett rendkivÜl sürü lepke-felhő repült el észak felé. Az elvonulás öt őr?, hosszat tartott. A környék farmerei kétségbe vannak'esve. Italt évben a richmondi környéken észleltek hasonló lepke-járást, s azt követé? /Lmiriádjai teljesen elpusztították a termést. /'Ti/ ^Londonból jelentik: A négy angol vezető vasúti vállalat igazgatói a közlekedési miniszterhez intézett emlékiratban kimutatják, hogy 1923 óta az autófuvarozási vállalatok évenként 16 millió iont- jövedelmet hóditrn k el a vasutaktól, még pe< ig átlag 10 milliót a személy és 6 milliót az áruforgalom rovásar-. Az 1931-i adatok még nem állanak rendelkezésre, de ezek valósziniileg még ked­vezőtlenebbek a vas utakra nézve. Az emlékirat az egyenlő elbánás elve alapján ajánlja, hogy :z utak fenntartásával kizárólag az aató forgal­mat terheljék. Az évi 60 millió font útfenntartási költséghez az autó­fuvarozási vállalatok csrk husz millióval járulnak, a többit jelen-? leg az adófizetők viselik./MTI/ . §Londonb ól jelentik: Az Egyesült Államok tanintézetei­ben a közoktatásügyi minisztérium kimutatása szerint 1931-ben 29j365*608 tanulót oktattak, még peöiea21,211 # 325-öt nyilvános elemi, 4,354,81i>-öt nyilvános középiskolában, t 1,099»4b8-at a főiskolákban ós egye­temeken , s '2.Y00.000-et a magán elemi és 4 "középiskolákban,-A közoktat si költségek 3,280,000.000 dollárt tqttek ki, beleértve 1.029 .000 főnyi tanszemélyzet fize .eset. A tanszemélyzet^ ; •'. vátlag 29 tanulót oktatott./ÍTI/ 'vnMjbfiÁ 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom