Napi Hírek, 1932. január/2

1932-01-16 [0267]

G § _B u k a r ; e s t , január 16. /Magvar Távirati Iroda/ Oon­stanzában^kit erjedt kémszervezetet leplezett le a rendőrség. A nyo­mozás során több embert letartóztattak, köztük Lecoq mérnököt^ a Philomela görög hajó parancsn*kát, a hajónak egy német származású fű­tőiét és a'hajo mechanikusát. A letartóztatottakat Bukarestbe szállí­tották. A nyomozás adatai saerint a letartóztatottak Oroszország ja­vára kémkedtek. G. § Bukarest, január 16. /Magyar Távirati Iroda/ Buko­vinából ujabb kommunista megktzdulásokat jelentenek. Csernoviczoan és Bazarcsikban kommunista munkanélküliek vonultai fel az utcákon munkát és kenyeret követelve. Közben mindenütt kommunista tüntetéseket ren­deztek. Jassyban egy körülbelül 200 főnyi kommunista csoport vörös zászló alatt tüntető felvonulást rendezett az utcákon. A rendőrség mintegy 30 lövést sdott le a levegőbe, hogy szétugrassa a tömeget. Sok tüntetőt letartóztattak, Bukarestben is voltak kommunista tüntetések. Bukarest külváro­sában a^kommunisták tegnap este tüntető felvonulást rendeztek, de a rendőrség hamarosan szétszórta a tüntetőket. j L o n d o n b 6 1 jelentik: Fuad egyiptomi király február 4-én rakja lo nagy ünnepségek között a legújabb rJilus-hid alrpkövét, amely Kairó* központjában köti majd összo a folyó' kát partját. Ez lesz Egyiptom legnagyobb és legmodernebb hidja. /.""!/ — »— §Londonb dl jolűntik: Az aricri i szabadalmi hivatal uj gyrpotszcdőgépot szabadalmazott,amoly három óra alatt fogja elvérezni ugyanezt a munkát amit most .. öt munkás 77 <5ra alatt vőVoz. Az uj gop szakértők szarint forradalmasítja majd a gyapottermelést és a gyapotültetvényük személyzetének legalább 80 f^át teszi f clc s leges só* fikl/ —» • , § L o n d o n b 6 1 jelentik: A brightoni tengerpart szikláiról ujoy áta hatan követtok el öngyilkosságot. A városi tanács öngyilkossági • járványtól tart ó.s ezért figyelmeztető-táblát akar oljpolyozni a szirteken amelyen kérni fogja az öngj^ilkos-jelölteket,hogy ..; mond iának lo ' sötét szándékukról. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom