Napi Hírek, 1931. november/2

1931-11-16 [0263]

/G/ ^Biika; e s,t , november 16. /Magyar Távirati Iroda./ A ^ko­lozsvári román diákmunzán^szombaton este a vacsorán résztvevők halmergc­zést szenvedtek. Közel száz diákon mutatkoznak a mérgezési tünetek, közül ^tizenhatnak az állapota súlyos* / $0 -:­:: Viernheim /Starkenburg/ november 15./Wolff/ Áz^el­nult éjszaka a németországi kommunisták pártjának hivei es rendőrök között összeütközésre került sor s e köbben egy. rendőrt szivenszűrtak r % ~ ! . A tettest egy másik rendőr köt lövessél harcképtelen­né tette. /TTTI/ :: D a n z i g, november 16. /Wolff/ Löblauban a nemzeti szo­cialisták fülese után amikor a résztvevők hazautaztak, Kahlbude kozelo­ben összeütközésre karült sor nTizeti szocialisták,os a munkásvodoszövet­ség tagjai között. Egy nemzeti szocialistát több kesszurassal megöltek. Az előhívott rendőrök közrefogták a védőszövetség tagjait os a danzigl rendőrségre vitték kihallgatás végett. Már több letartóztatás tortont,/MTy ­§ L o n d ónból jelentik: L.S.Amery képviselő, volt k nzerva tiv gyamatügyi miniszter, a konzervatív párt egyik feezére, a világ jövőjé­ről tartott rádióelőadás áoan kijelentette, hogy ' a háborúkat leginkább ellentétes eszmék összeütközése idézi elő. A világháború rlllitolagos Vozér­eszméje a nemzetiségi eszme volt s ezt igyekeztek a békeszerződésekben megtestesiteni. Senki sem tudhatja, hogy mily hamar fogiák az amberek Európa uj terepét elavultnak tekinteni s egymást ujabb térképért halom­ra ölni. Páneurópa eszméjét talán nem lehet megvalósítani de Európa ösz­szor országai az angol birodalom mintájára önkéntes csoportosulásban szervezkedhetnének meg,amely konferenciákkal, előnyvámokkal és a gazda­sági kooperáció minden eszközével mozdíthatna elő a közös ér'ekeket.el­tüntetné a jelenlegi határokat s óriási szabadkereskedelmi területet biz­tositana z risztvevőknek. Az egységes európai hazafiasság én oly kevéssé elérhetetlen mint ahogy nem volt elérhetetlen 80 évvel ezjlott az egysé­ges Német-vagy Olaszország. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom