Napi Hírek, 1931. szeptember/2

1931-09-16 [0259]

Felelős szerkesztő: Zimmer Ferenc Kiadó: Magyar Távirati Iroda rt Budapest, VIII, S&ndor-utca 7. szám Telefon: József 45-5-10 *"l €3 V/% K («VIRATI IRODA AtOCI ÍÉIÉCRAPHIBOI HOlltRtl/». HllSAPI/OMI/ T (HCRAPHEHKCPRt/POUCttn.B>JKtJt, Minden jog Jenlaetd/dval • Kézirolnan t a kin t e raid • Házi /okvzoro/ltir. GS&XSZlD Sf' kiadás. 1331 . szeptember 16. óra perc. /Gr/ § B il k a r e s t , szeptember 16. /Magyar Távirati Iroda./ Tegnap este hét órakor a Brassó' melletti Derestye vasati állomáson három rabló ki akaria rabolni a^Bukarestből jövő szem élvvonatot. Az. egyik bandita az állomáson álló vonat mozdonyára ugrott fel, a másik a postakocsira* a harmadik pedig egy második osztálya kocsira.azzal a szándékkal, bogy raboljanak. A mozdonyvezető azonban elindította a vonatot,. mire a rablók leugráltak és sortüzet adtak a vonatra, Az uta­sok közűi öten könnyebben megsérültek. /&/ §Bukarest , szeptember ló. Aíagyar Távirati Iroda./ A nemzeti parasztpárt kolozsvári hivatalosa, a Patria, cáfol ja_azt a hirt, hogy a párt az autonómizmus érdekében Erdélyben propaganda! fejt ki. A lap szerint csak a decentralizációért küzd a part es azt minden körülmények között keresztül is viszi. /G/ §Bukarest, szeptember 16. /Magyar Távirati iroda./ A földmivelésügyi miniszter javaslatot készített elő, amelyben a . ■? P-Aáf: búza belföldi árát 40.000 leiben aHapitja meg. vagononként , A javaslat megszünteti az eddigi termenyertekesito torvenj ^rencielkeze- seit, azonban meghagyja a.kivitelre kerülő gabona utáni prémiumot,, kisebb változtatásokkal. A javaslat ma kerül a kormány gazdasági bi­zottsága elé. /T/ A á r i s . szeptember 16. Aíagyar Távirati Iroda./ A .Victor ÍWo-muzeumból eltűnt a feltőnek, egy feljegyzése, amelvben megjósolja, hogy az európai államok a huszadik szazadban egyesülnek a vilagbeke biztosítása érdekében. % ✓ , § P á r i s, szeptember lő./'agyar Távirati Iroda/ A lapokat élénkén aggasztja a fenyuzesi cikkek bevitelének tervbevett -mrol tilalma. _ ' 5 Az Oeuvre kiemeli, hogy Prr.nciaországnak Angliába való bevi- tele a múlt evben 6800 millió frank volt, es bevitelének több mint a telet fenyuzesi cikknek lehel minősíteni. Ha Anglia életbelépteti - a tilalmat, 'akkor..Franciaország kivitele egyik napról a m síkra 1/L2- del psokiien* Megtörténhetik azonban - folytatja a lap - ho^-7 Prancia- orszag ellenrendszabályokhoz n^ul és más piacokon vásárolja a jövő-"■ ben azokat, a cikkeket - fői eg kőszenet, gyapjút, gépeket es kaucsukot - amelyeket idáig .Nagybrit am iából szerzett be es amelyek értéke - múlt evben 5200 millió frank volt. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom