Napi Hírek, 1931. szeptember/1

1931-09-01 [0258]

$ Í * ?. d °, n , 1 s^epíember 1. /Magyar Távirati Iroda./ Az angol sajtó azzal a hírrel kapcsolatban, hogy Ausztria visszafizeti az Angol Bank által előlegezett négymillió font egyreszet, valósziniinek tartja, hogy Ausztria a jövőben fokozott mertekben támaszkosik maid a francia hitelre, ami megváltoztathatja az oszfirák külpolitikát is, különösen a Nemetországgal tervezett vámunió tekintetében. . ,.. ...{Daily Telegraph bécsi levelezője „ bécsi, francia és" c feh korokból ugy értesül, hogy Schober osztrák külügyminisztertől, mi­előtt Genfbe utazott,, igeretet/-. hogy rjT* a genfi koordinációs bizottság előtt lemond a német-osztrák vámunió terverői. A levelező azt hiszi, hogy az osztrákok pillanatnyilag tényleg elhalaszt­ják a tervet, de a remény feladása nélkül ós igyekeznek maid nyitva hagyni egy ajtót annak későbbi felújítása előtt. . ^ la P diplomáciai levelezője szerint a hágai nemzetközi biróság valószínűleg kimondja maid saját illetéktelenségét ez ügyben. A határozott jogi vélemény elol való kitarest majdnem az összes hatalmak örömmel fog­jak üdvözölni, mert ha a döntés a terv jogossága mellett szólt volna, ne­héz lett volna arról Ausztriának es Nemet országnak lemondania és esetleg Layal^es Briand sem mehetett volna Berlinbe. Másrészt a határozott jogi vetemény hiánya enyhíti majd a francia álláspont merevségét olyan tor? iránt, amelyet valószínűleg kikapcsolnak a gyakorlati politikából. Alli-" tőlag,a hágai bíróság,angol tagjának, Sir Cecil Hurstnck és amerikai kcl­legajanak igen jelentékeny része van abban, hogy a biróság erre az állás­pontra helyezkedett, . 4 Tiin S s pénzügyi rovata hagoztatja, hogy az a tény, hogy Ausztria visszafizetheti az ideiglenes kölcsönt, lényegesen növeli ez or­szág pénzügyi helyzete iránt a bizalmat. /L/ | 1* o n u o n szeptember 1. /Magyar Távirati Iroda./ A Daily Telegraph ugy tudja, hogy a kormány újból meghosszabbította a birodalom vezérkari főnöke Sir George Milne tábornagy megbízatásának idő­tartamát és pedig hir szerint a leszerelési értekezlet egész ideiére. Milne tábornagyot 1926-ban nevezték ki a vezérkar főnökévé és 1930-ban kellett volna visszavonulnia,-de akkor a konzervatív kormány két évvel meghosszabbította kinevezését , L ' § L o n d o n, szeptember 1. /Magyar Távirati Iroda/ Sir Hall Cain, a híres angol regényíró, 78 éves korában meghalt Jían—szigetén levő G-reeba Castle nevü kastélyábpn. Eredetileg építésznek készült es végleg akkor szánta rá magát az írói pályára, amidőn 50 fontot kapott "A w bun árnyé ka"cimü első miivéért, amely azóta harminc ki a- ást ért meg. f'ő müvei közül egyesek, amelyekben I.Ian-sziget őslakosságának az életét vázolta, M különböző nyelveken tízmillió példányban is megjelentek. Utolsó munkájá­nak, egy Krisztus-életrajznak,a befejezésében a halál akadályozta meg. A hátrahagyott töredék, amely többévi munka eredménye, igy is meg­haladja az egymillió szót. L §London §zeptember 1./Magyar Távirati Iroda/ Black "°rol előkelő angol tengeri nirdőnely operaháza tegnap este mutatta be először Angliában a Viktória cimii operettet "Viktória és huszárja" cím alatt. Az angol kritika egyhangflilag dicséri Abr hám dallamos és színesen hang­szerelt zenéjét, úgyszintén a magvar főszereplőnek, Dénes Oszkár n% bájos humorú játékát. A zenikart Lehár Ferenc unokaöccse, Speninger, vezényelte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom