Napi Hírek, 1931. július/1

1931-07-01 [0254]

/T/ ISanaebastian, július 1. /Savas./ Vergarából jelen­V^.S^gy, 3 ? a villongás, amely a vasárnapi választások alkalmával Vergara es Mbar lakosai kozott támadt, tegnap annyira elmérgesedett, hogy Eibar" lakosaí kozul egy-nagyobb csoport fegyvereket ragadva hat teherautón Ver­gara ellen vonult. Vergaraban ledöntött fatörzsekből torlaszokat rögtö-' noztek. A polgármester tel efonkerelmére Sansebastiánból csapatokat küld­tek ki az összetűzés megakadályozására. /MTI/ CK> • 5 S * 2 xtJ- , c ki » július 1. /Savas,/ Á hatóság szigorú intéz­kedései megtettek hatásukat. A varosban ismét teljes a nyugalom. A csa­paUk utasítást kaptak, hogy használják azennal fegyverüket, ha gyanús egyenek közelítenek meg a zsidó negyedeket. -.4 zt a tü ?et, amely Campbell negyedben pusztított, a vizsgálat megállapítása szerint gyujtegatók okoztak. Több embert letartóztattak. " , szerint a görög es zsidó vezető személyiségek a félreérté­sek eloszlatása végett legközelebb közös ertekezletet tartanak. A hazafias egyesületek kiáltványban intik nyugalomra híveiket. Az igazsagügyminiszter Szalonikabe érkezett, /MTI/ fi( A A í 11 ^ n > J^ius !• /Savas./ Vcnizeles a képviselőházban ki­jelentette, hogy Görögország nem tűrheti meg a vallási üldözéseket. /MTI/ § L o n d ónból jelentik: Manchester város vízmüvei­nek- kibővítése során hatvan munkás alagatfurási világrekordot állított fel. Húszas csoportokban felváltva szakadatlanul dolgoztak egy, hétig s" ez alatt 180 lábnyira vi.ték előre az alagút fúrását. Az előző világre­kord egy hét alatc 163 láb volt. Az épitővállalat aranyéremmel tüntette ki a rekordjavító munkásokat./1TI/ §Londonból jelentik: ' Ting-Csing nankingi" hadügyminiszter a nanesangi Aiangsi-tartőmány/ főhadiszálláson ismer­tette a Reuter-iroda levelezőiével Csiang-Kai-Sek haditervet^a kommunista lázadók ellen. A hadügyminiszter-a Kianfutól délnyugatra lévő harminc mórföldes frontét védő 3., 4., 5,, és 8, vörös hadserekek létszámát 50.000 főre becsüli. Az egyik haditanácson, amelyen Vetzl tábornok, az ismert német katonai szakértő is rósztvett, Csiang-Kai-Sek kifejezte azt á meggyőződését, hogy erőteljes offenzívával kethonap alat t szétszórhat­ja a vor ? 5zokei. hadügymini ^zter erre megjegyezte, üogy a hegves terep es a közlekedési nehézségek valamivel töbo icm fognak köreteni. a bad­ugjmini^st ,r személyeden vezeti a támadást Csen-íüng-Sa' tábornok al­paranenok. segélyével, mig Csiang-kai-Sek, aki a főhadiszálláson ma^ac, nemre'• harminc hadosztály;^aranc.noknal: adtt közvetlen u asitácokat* 1 VTankingi csapatok frontián láza. tevékenysój kezdődött; teherautók, hajók oc briisl kulicsapatok _a had szint érre rengeteg Beanyiségü lőszert ÍZ an cikom "iiimiita röpiratot viszenk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom