Napi Hírek, 1931. június/2

1931-06-16 [0253]

Feleiós szerkesztő: Zimmer Ferenc Kiadó: Magyar Távirati Iroda rt uiiuafw /III, Sándor-utf* Í sz*. Telefon: József 455-10 kiadás S óra p. hogy Franciaország ós a francia piac Ausztriának a frrm.­cik tőke eráekei megóvása mellett "bizonyos garanciák ellenében ujabb kölcsönöket és előlegeket juttasson. Ausztria nemrégiben sürgés ké­rést intézett a nemzetközi fizetési bankhoz ujobb százmillió schil­linges visszleszámitolási hitel megadása végett, E kéréssel csaknem egyidöben Ausztria kérést intézett Franciaországhoz is, hogy a francia piacon 150 millió schlilling értékben,kincstári kötvényeket bocsát­hasson ki. Abbfui az esetben, ha a kölcsön kérdése Ausztria szem­pont gábol^kedvező elintézést nyert, akkor az Ausztriának adandó kölcsö­nök es előlegek összege valószinüleg 350 millió schillingre rug majd, vagyis több mint egy milliárd frankra. A tárgyalásokban We¥/york és London is résztvesz. Illetékes körök 48 óra óta kedvezőbben Ítélik meg Német­ország pénzügyi helyzetét. A. „ §,P á r i s, június 16./Magyar Távirati Iroda/ A hoL.an­di királynő, féríe és Julianna hercegnő kíséretében ma reggel 7 órakor Parisba érkezett. Az érkezőket a köztársasági elnök és • Lyautey marsall m^izottai fogadták. A királynő rangrejtve szándékozik néhány napot Parisban tölteni. ORSZÁGOS LEVÉLT K szekció hogy a menyei varázserővel ruházáák fel, így tömege^ emberek megsegitésére küldték s azzal . hogy puszta érintésével az ezüstöt arannyá változtathatja s a pénzt me/*­hamorszorozhatTa. Azt ajánlotta, hogy a lakosság egy éjszaka tegye le minden penzet es értéktárgyait egy magános fa tövében, hol ő éjfélkor mesés kincsekké fogja azokat varázsolni. A babonás lakosság'naey lelkese dessel megfogadta a szem; férfiú tanácsát aki éjfél után 15,000 rúpia zsákmánnyal eltűnt. /MTI/ ' § Londonból jelentik: Kinai körökben régóta suttog­•K egy titokzatos gyilkosságról, melynek hátterében politikai okokat gyanítanak. Egy évvel ezelőtt hongkongi lakásán holtan találták Douglas Carstairs angol tisztet. A gyilkos aki egy tőrszuráss&l végzett áldozata val meg ujjnyomokat sem hagyott hatra,ugy hogy mindeddig nem sikerült megtalálni. A tettes ullitolag az áldozat birtokában lévő nagyfontosságú, titkos okiratokat akarta megszerezni, melyek tényleg a bűntett után nyomtalanul eltűntek. Eddig meg nem cáfolt híresztelések szerint most vári lanul Hongkongba termett a hires Lawrence ezredes, az angol titkos szol­galat legendás hose, kinek arábiai szereplését a világháború alatt va­lóságos mondakör övezte. Hongkongi utja állitólr- ­nak )lag a felderíthetetlen 'edes, ki évek óta Shaw seregben s kinek isme táv mug közvetlen felebbvalói ? u } l 3 !- V^ja okolni és valódi tartózkodóholyét jóformán soha nem lehet tudni./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom