Napi Hírek, 1931. június/2

1931-06-16 [0253]

.elettis szerkesztő: Zimmer Perene Kiadó: Magyar Távirati iroda rt. Budapest, VIII, Sánaor-utca 7. szán Telefon: József 465-10 ¿JE iCnCK Ttll'tHAPHKHl Hehf.BCt/l t hl >l i/f lily X EltCP4PHf n-KORRF/PCtiCEM-BURE4t< <3£E*o<3 Minden jog fentontd/dvot • Kée^aiioH KjKintendí -Háíi /oh/íO' , o/(l(i/ GV2>s3iae> //. kiadás. 1931. június 16. $ óra Í7 perc, /V § P a r 1 s , június 16. /Magyar Távirati Iroda*/A kamara ma dél-' utáni ülésen Doumer elnöki üzenetének felolvasása utan Pranklin-Bcuillón­nak a kormány összetételére vonatkozó irterpellációját veszik tárgyalás '\a. íranklin-nBouillon kifogásolja Briandnak a külügyminisztérium élén ló megmaradását. A vitában fenn es Heibel képviselő szólal fel Briand vitában nem vesz alá vaL e^len; A radikális szocialista párt alhatárosta, ho reszt, Politikai körökben valószinünek tartiák. hogy Láváinak sikerül a bizalmi napirendi javaslat mögé nagy többséget csoportosítania. Jobb­oldali körök számolnak azonban kormányválsággal is. "Ez esetben a-kor­mányalakítási megbizást Briand,vagy Barthcu vagy Steeg kapná meg. Az Echo de Paris ugy vélj., hogy bár Briandnak a külügyek élen " való megmaradása cseppet sem kívánatos, a jobboldal mégis nagy hibát kö­vetne el. ha. megbuktatna a Lava^-kormányt, amely tevékenyen együttműködik 'jeygand tábornokkal Franciaország katonai megszervezésén, A kormány bu­kása ^eseten minden valószinüség szerint megint baloldali kormány követ­keznék. /A/ § P á r i s , június. 16. /llagyar Távirati Ircda./Madridi értesü­lés szerint az autonomistak tegnap Sstellában gyűlést tarttttak, amelyen jóváhagyták az uj bask alkotmányter ve setét. A tervezet értelmében a bask-tartományok ]"íomával külön ..ontordátumot kötnének. E tartományok katolikusok és a vallási kérdéselat Madrid kőzve titésv né lkül akarják elintézni* A "bask autonomista mozgrlom egyébként a spanyol kor­Rómával mány vallásellenes fellépése következtében rendkívül megerősödött, A baskok teljesen független renuőri, katonai és tengerészeti haderők megadását Idvánják.' ORSZÁGOS LEVÉLTÁR """""" K szekció §Lo # ndonb dl jelentik: Dr.Harold B.Clarké neves newyorki könyvgyűjtőt Bostonban letartóztatták, miután kitűnt róla, hogy veszedelmes könyvtolvaj bűnszövetkezet feje, A tolvajok régi ' könyveket, okiratokat, első kiadásokat és egyéb ritkaságokat loptak. Bámulatos ügyességgel tüntették el a darabok felismerésere szolgáló jeleket s nehezebb esetekben Londonba küldték a lopott holmit, ahol "bizonyos megjelölt lapok helyett ujakat nyomtattak". amerikai rendőrkong jresszuson szó arázdálkodásáról, A har— 1 legutóbb megtartott . volt a könyvtoif ajok rendkívül veszedelmes , vardi Y/idener köhsttárbdL Öt év alatt 40,000 dollár értékű könyvet lop­tak el s egyedül Massachusetts közkönyvtáraiból a mult évben több mint 70,000 dollár értékű könyvet oroztak el. /MTI/ mm §Londónból jelentik: Kirkham városka gyermekei számára a repülés népszerüsitésére a népiskolai tanitók sárkány ' . klubot alapitottak.i klub a legkülönbözőbb alakú sárkányo­kat t és repülőgépmodeleket osztja ki tagjai között, sárkányeresztő és re ~li gyakorlatokkal,amelyeken apró villanylámpá­DÜlőversenyeket tart éjjeli gyakori tat kötnek a sárkány fárkára./MTI/ §Londonból jelentik: A szomaliföldi protektorá­tus kormányzóságának évi jelentése megállapítja, hogy a törzsek közti vérbosszú a mult évben 27 halálos áldozatot követelt. A jelentés a "benn­szülöttek növekvő vérengzési hajlamát a ió terméssel lehetővé tett •esebb táplálkozással magyarázza. A iiatal szomali harcos, ha jól t verekedni szeret, ami természetesen kis vérontásra vezet./MTI/ ose lakó

Next

/
Oldalképek
Tartalom