Napi Hírek, 1931. május/1

1931-05-01 [0250]

§ B uk a i• Ö s t , riájus 1. /Oriont Radio / Íz aj p-rlanont jurius 15.-en ul.űgybo. Ml/ £ ... _ § N G ií o r k , május 1. Itteni hirok szór int a Do.X. német vizi­repulőgep, /mely február ota.Las Palriasban iavitás glatt áll, holnao reggel indul cl régóta torvbevott delanorikai repülőút jára. /MTI/ 1 r Bor 1 i n , nájus 1. Aolf f/Ma hajnalban három óra táib-n az egyIK rendőrprjáratra Roinickendorf~0st városrészbon mintegy öt, eddis is­meretlen tagból alló társaság rálőtt. Egy lövés az ogyik rlndőrormestlrt a mellen súlyosan megsebesítette, úgyhogy kórházba kellett szállítani. • ^ddi^ negy embert tartoztattak le, akit a tett elkövetésével gyanusitanak. í m-í f á r V, » ná 3i}§,l.. Egyik távirati ügynökség jelenti Bukarest bői, hogv Tituloscu, Bukarestből Jövet, holnae délelőtt Parisba érkezik,ahol ' ' nehany napot tolt el, mielőtt a londoni követség vezetését ismét átveszi. Azt hiszik, hogy Tituloscu nem képviseli többé Henániát sen a népszövetségi üléseken, som más nemzőtközi értekezleteken. /MTI/ r § L o n d o n % május 1. A Times jelentése szerint a brit külügyi niyat-al az olasz kormánytól ertsitest kapott arról, hogy az olasz kormánynak a legutóbbi francia tengerészeti javaslatokra adandó válasza ugyanazokat az irányelveket követi nint az a brit ellenjavaslat, -molvet a nult ol^ínSn?^* 0 ^^ •* fisban. Hasonló tartalmú ért esi tlst küldött'az * 8í?& f ^ ű01 i<külügyminisztériumnak is, a részletes olasz válasz­í KnLl i n ?kany n-p nulv " fujtják át Londonban és Parisban. A irancia elnökválasztás közeli időpontja valószinüvé teszi, hogy a brit, a tranci? es az olasz kulügyrainisztereknok - Népszövetség tanáosL 'z máiús S°??£ eű J^nfben megtartandó ülésszakán való együttléte előtt nem kerüí sor feífeltSÍ*^^ f-' iű íí- 3Z ?ÍFÍ« nr ié * Yisszn ^isbn. üi olasz m^alf/Síi/ képviselője előreláthatólag még néhány n-piyingLiátea + i B u . k ,a rest, nájus 1. /Magyar Távirati Iroda/ A oosta v-zér igazgatója, indronescu mérnek, tegnap dllután beadta lemondása?? /G/ § B u k a r est . nájus 1. /Magyar Távirati IrodV 4 BásL-nnnt

Next

/
Oldalképek
Tartalom