Napi Hírek, 1931. április/2

1931-04-17 [0249]

§ ü g e r,április 17. Radics Kálmán párád i cigány beállott sum­nasnunkásnak, f.loseget, házát ós két malacát az jknoccséro, Vár ad i Gyulám, biztn ós elutazott. Mire hazatért sori asszonyt, som Dala oot non talált a házban. Felesége Vár-di Gyulához pártolt át. Radics Kálmán bá­natában inni kozdott. najd egy éiszaka kést vett magához és olindult le­számolásra Váradi házához. Ott mar várták a.z elhagyót t fériot és nmint belepett-a szobába, doro 1 gokkal leütötték. B~dics róvideson belehalt sé­rülésébe. GyilkosaiiYáradi Gyula ós testvére, Váradi János,voltak. Mind­V. . kettőt olfog'.ák és bekisérték az egri ügyészség fogházába ./MTI./ § E g o r,április 17. Hovosvárnogyc közigazgatási bizottsága Kcglovich Gyula gróf országgyűlési ^képviselő inditványárn fölirt a, foldaivclés­ügyi miniszterhez es a pénzügyminiszterhez, s a feliratban " z inségos ' p-lócvidók sogitéséro.. a Torna-folyő mgdrénok szabályozása és tisztitá-­sn elrendelését, illetve az orro szükségos költség k"biztositását kérte. Aki./ §Kiskunfél^ogyház i, április 17. Tegnap este meg­halt dr. Feuer .Adolf kiskunfélegyházai gyakorló ügyvéd életének ötven­negyedik evében. Dr. Feuer ügyvéd anyagi'gondok következtében idegki­Derültségben szenvedett, auly ellen "csillapitószer eket ^asznált es való­szinanek tartják, hogy halála', a csillapitószer okozta mérgezés következ­ménye. Ha állapit ja meg a rendőri bizottság a halál okát .AaTI./ § P á p a,április 17.Takács István f elsőgörzsöny i molnárkocsis a falumelletti Malomból gabonát szállított .Eddig neg nem állapított okból a szekérről leesett, a kerekek alá került, melyek k resztül mentek rajta. Segiteni nem tudtak, még a helyszinen moghalt./MTI./ , ... , . . 5 S z a k e s f e j é r v á r. április 17. Székesfejér­vax törvényhatóságának központi bizottsági ülésén Simon Sándor pclgar­mesterhelyettes beszámolt az 1932 évi képviselőválasztók összeírá­sának eredményéről. Eszerint a képviselőválasztók száma 848 fővel növekedik. Ezidőszerint Székesfehérvárott 11.945 embernek van vá­lasztójoga es ez a számba jövő évre 12.793-ra/ ... . A választók szama a legnagyobb mertekben a munkáskerüietben szaporodtak meg. /™/ — , ,, j Já c. április 17. Felsőgödön megkezdték a teher­pályaudvar építését. A lakosság nagy fáradtságtól es jelentős fuvar­költségtől mentesül a teherpályaudvar felépitesevsl, mert a felső­gödiek a cimükre érkezett arut eddig csak Gödön válthatták ki, s onnan kellett Felsőgödre fuvarozni,/ r TI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom