Napi Hírek, 1931. április/2

1931-04-17 [0249]

& r á c , április 17. /Bécsi Távirati Iroda/Az Ilz melletti Hofingban a nagy Jani sen-fele malom, amey a mult év májusáén leégett, s azóta modem "berendezéssel újjáépült, ma éjszaka iaaét tűzvésznek esett ál­dozatául. A tüz az őrlőhengerek kigyúl adása folytán gondatlanság mi tt tört ki. Nagy tömeg gabonanemü es liszt esett a tüz áldozatául a a kart több mint 160.000 sillingre becsülik. /MTI/ d « , t ~?~A S z , é k ? s f e h é r v ár , április 17. Ma tárgyalta a székesfehérvári törvényszék Moharos János iváncsai marnakereskedő bünpörét, aki február 8.-án éjjel lesből egy doronggal leütötte Kucsera István éjjeli ort. Amikor Kucsera összerogyott, látta, hogy ártatlan embert és nem hara­gosat ütötte le. Moharos lármát csapott s a súlyosan sebesült éjjeli őrt beszállítottak a fehérvári kórházha, ahol néhánynapi szenvedés után meg­halt. A törvényszék Moharost hal ált okozó súlyos testi sértés bűntettében mondotta ki bűnösnek s ezért háromévi fegyházra itelté . A vádlott enyhí­tésért, az ügyész súlyosbításért felébbezett, /MTI/ T . . . §_P ária, április 17, /Magyar Távirati Iroda/ A belügy­minisztériumban Laval miniszterelnök elnökletével ma délután értekezlet ult egybe, amelyen Briand külügyminiszter, Tardieu főIdmivelésügyi minisz­ter, Flandin pénzügyminiszter, Rollin kereskedelemügyi miniszter, Francois Poncét miniszterelnökségi államtitkár, továbbá a szenátus és képviselőház, kereskedelmi es vámügyíbizottságainak elnökei vesznek részt, Az értekezle­ten MTOl tanácskoznak, hogy milyen rendszabályok lennének a legalkalma­sabbak az európai mezőgazdasági termelés célszerűbb megszervezésének: biz­tosítására. mmmm — /Bethlen üdvözlése: vége/ f róf Andrássy Géza/Budapest/, Homonnay Tivadar /Budapest/, Dániel Tibor" áró /Budapest/, Henzer István volt nemzetgyűlési képviselő /Tata/, t Die­nes Gedeon nyugalmazott ezredes /Budapest/, Feuer Illés a Félegyházi ' Közlöny szerkesztője /Kiskunfélegyháza/,GHika György fokonzul/New^ork' ? Fiath báró /Székesfehérvár/, báró Vojnich Sándor /Baja/, báró Vojnich Miklós /Baja/, Grósz Emil egyetemi tanár /Budapest/. Philippe Gaiger szerkesztő /Becs/, von Schmidt Pauli Edgár /Berlin/, Soldos Béla fqispán •Balassagyarmat/, vitéz Purgly Emil főispán /Makó/, Platthy György /Lucia­pest/, Farkasfalvi Farkas Géza országgyűlési képviselő /Leeb/,Mikszáth Kálmán /Miskolc/, Krüger A-ladár országgyűlési képviselő /Budapest; o —• # —*

Next

/
Oldalképek
Tartalom