Napi Hírek, 1931. március/1

1931-03-02 [0246]

f ,,-BÍ c s ,.rrárcius 2./Magyar Távirati Iroda./Az Ausztriával folytatandó kereskedelmi szerződéses tárgyalásokra kiküldött magyar bi­zottság idecTkezett és ma este . . az osztrák delegációval első tanács kozsra ült össze. Hir szerint ezen az első ülésen kölcsönösen kicserélték a kívánságok lajstromát. B . á­c f » nárdus 2./Magyar Távirati Iroda./Curtius-dr.bi­rodalmi külügyminiszter holnapi ideérkezése alkalmából a "fiener Neueste rachriehten intervjut közöl Schürff dr. igazságügy minis zterrel. aki a többi között a következeket jelenti ki:^, látogatástól tisztázását wrjuk annak a ^érdesnek, milymódon lehetne a két ország gazdasági közeledését legjobban elomotditani. A gazdasági tömörülés, amelyez: méfe néhány év előtt alig elérhető fe Jsddatnak tekintettek, ma már a megvalósulás látó* határára -érült. „ U . ,.. ....SK* a i a P * német külügyminisztert cikkben üdvözli > amelyben a többi között a következőket mondja:" 1 togatás tanúsága szerint a sors ~x a2 9r5sza k minden ellenmunkája dacára az egyazon népfaihoz tartozókat a legszorosabb tömörülésre és együttműködésre kényszeríti,hogy ekként necsak a saját,de egész ;urópa szenvedésein is urr lehessenek,? § P é c s, március 2,Szombaton délután alakult meg s pécsi egyetem aulájában a magyar jogászegylet gazdaságjotó, intézetének pécsi csoportja,^Az alakuló ülésen megjelent a többi között "Szászy Béla dr. ' igazságügyi államtitkár, a magyar jogászegylet elnöke, Nyulászy János dr, kormánvfotanácsos, Kuncz Ödön dr.egyetemi tanár/ a gazdaságiogi intézet igazgatója, Király ^erenc dr. az országos ügvvédszovotség"ügyvezető al­elnöke, Igaz Béla df.pwlátus-kanonok,""Madarász István és Visnya Ernő dr.felsőházi tagok, Félix Antal pécsi Ítélőtáblai elnök, Bozóky Géza a pécsi egyetem rektora és a magyar jogászélet és ügyvédi kar számos kép­viselője. Az alakuló közgyülóéfcFaluhelyi Ferenc dr, egyetomi tanár vozotte be,aki megnyitó beszédében üdvözölte a megjelent vendégeketfaírrj

Next

/
Oldalképek
Tartalom