Napi Hírek, 1931. március/1

1931-03-01 [0246]

ff f w $Malmöből jelentikrA malmöi Kungsparken dísz­termében a napokban mutatta, be a malmöi magyar barátoktársasaga nagyszámú előkelő közönség jelenlétében a Hungária-filmet, mely itt is rendkivüli nagy sikert aratott. 1 filmelőadást Pierre Backman főszerkesztő nyitotta meg^ aki ismertette Magyarország jelenlegi politikai, gazdasági és kul­turális helyzetét és szt a heroikus küzdelmet, melyet a magyarság létéért folytat. Az előadás vegén megalakult a délsvédországi Svéd-Éagyar Társaság, melynek elnökévé báró J.Beck-Fries volt budapesti svéd követet választottak meg. Alelnök Pierre Backman főszerkesztő, mig titkár és háznagy Stomberg aaejíkesztő lett* A választmány a maiméi magyar barátok köréből került ki, kéztük Kroon kir. intendáns, ör.Anderberg művészettörténetire és Westrell malmöi tiszteletbeli magyar konzul.Ugyancsak tagja a választmánynak Riesz Marcell magyar származású lundi egyetemi* tanár. A filmelőadást ós az egye­sület megalakulását 130 teritékes Bankett követte, melyen ott volt a malmöi es a vidéki társadalom szine-iava. Báró Be«k-Frieselnök mondta az első felköszöntőt, melyben történeti párhuzamot vont Svédország is Magyarország kézött es Horthy Miklós kormányzót meg Magyarországot éltette. A íelkö­szöntSre Leffler Béla egyetemi magántanár és követségi sajtóelőadó vála­szolt, ismertetve azt a meleg rokonszenvet, mellyel a magyarság a svéd kul­túrát és művészetet kiséri.Beszédét a svéd király éltetésével fejezte be. Utána még több beszéd hangzott el a svéd-magyar barátság mellett. Kiss Sándor svédországi magyar ügyvivő, aki akadályoztatása miatt az estélyre nem utazhatott le, meleghangú sürgönyben üdvözölte a társaságot. A bankett befejeztével malmöi művészek, valamint Birger Steiner tárogatómüvász magyar zenedarabokat adtak elő. k fényesen sikerült magyar estét táno fejezte be, mely a késő éjjeli órákig tartott, Éjfélkor ... ..^ Alice Skoglund a malmöi szinház első primmadonn?ja magyar operettekből adott elő nehany nápezerü dalt. Ugyancsak sikerült Budapesttel rádióösszeköttetést létesíteni ás a közönság . álvezettthallgatta Magyari öigányze­nekaranak pompás muzsikáját. /MTI/ ^ il á % s í g o 1 j március 1, Lővy Bála 25 éves esz­tergomi piaci árus lakosán felakasztotta magát. Mire rátaláltak.halott voltv Anyagi romlása és betegsége miatt követte el. . /MTI/ (%*<!£ §Puszt*avacs. március 1. Láncos István pusztavacsi gazdasági cselédet, aki az itxeni Coburg hercegi uradalomnál 53 évig szolgált, a földmivolásügyi miniszter dicsérő oklevéllel és 100 pengő jutalommal tüntette ki ? melyet Szánthó Pál alsódabasi járási fő­szolgabíró az uradalom tisztikarának ós cselédségének jelenlétében adott át a kitüntetett cselédnek. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom