Napi Hírek, 1931. január/2

1931-01-16 [0243]

lánv thht h^jjt t í 0 jJj>M^M*J ]í?s r r Távirati Iroáz/ A kor­m^T. ;Jfil*totk™>fc+^V^%fektcl. nraelyok hoj Uniók fío­z^tendő Íli SSí+í ^^^^atöiSS. i& f^etorsz^ áltól Romániának fi< ^ is kelták. 9 t LfrVPl áüok?t übben ez ártölaaíen már -o-§ London, január 16. Anglia külkereskedelmi forgalma a nult eyben 334.700.000 fonttal csökkent az 1929.-i eredményekhez képest. L bevétel 1.044.840.194 font volt, vagyis 175.925.106 fonttal keteesebb, mnt ^1929-ben. Aggasztó cunetnek tekintik, hogy a behozatalcsökkenés túl­nyomó része az angol iparok céljaira szükséges nyersanyagokra, torábbá élelmiszerekre esik, s csak csekélyebb része ipari cikkekre vagy félgyárt­mányokra, k kivitel erteké 1930-ban 570.552.946 font volt, vagyis 158.796.376 fonttal kevesebb, mint az előző évben, i\ csökkenésnek majd­nem 9/10 része /több mint 13. millió font/ ipari cikkekre és félig­kesz gyártmányokra e-ik./í-íT ./ | • . <y — v T* §L^on y d ónból jelentik: Lóránt MjMly, a Londonban élő magyar ra j zolomüvesz, az indiai alkotmán-tervező konferencián lerajzolta a, tizennégy legelőkelőbb indiai kiküldöttet, h rend kivül sikerült rajzok­ért általános versengés indult meg a maharadzsák körében, s végre iiga kan, az indiai mohamedán egyház fejedelme szerezte meg oagángvnjtenenye szamára mind a tizennégy rajzot./MTI./ ... ., ., § 1 ? n d o n b ól jelentik: Frank Raf t Anglia legkiválóbb mukritikuse írja a Sunchy Tímeában: i perzsa műtörténeti kiállitas leg­érdekesebb darabja; a # lurisztani bronztárgyak, amelyek közeli vonatkozás­ban állnak a szittyariaveszethez.Bármily tökéletesek legvonekis azonban állatalakjai k, egvetlen darabjuk sem közeliti meg a budapesti hires "ar^nv­eznrvns" szobrocskát, amelyet a mult évben mutattak bo Londonba a Burline­ton Fine Jirts Club kiállit- sán.ATI / e

Next

/
Oldalképek
Tartalom