Napi Hírek, 1930. december/1

1930-12-03 [0240]

Budapesti Hirlap , . utián adakoztak: Budapesti Hirlap 100 pengő, gróf Széchenyi Dénes, gréf Szécnenyi íolkenstein Ernő ós Navratil Já nos 100-100 pengő, özvegy^Haggenmacher Róbertné, Hirmenn Miksa, dr, Mos­vav-Lejos, Hajak Antslne, dr, Adler Rácz József -gróf Széchenyi Frigyessé és r.K, Budapest 50-50 pengő, Mezricski Elek, dr.Konrád I,~ne; dr; Ul­rich Jenő 25-25 pengő, vitéz Kiss Lijos, leveldi Kozma Andorné, dr, Gaál ' Jenő 20-20 Pengő, Csap Leona 15 pengő, Fagy Miksáné, Megyeri Kossá József, xákm Vályi Endre, Jomovits Srmu'és özvegy Orbán Gusztávné 10-10 pengő, K.D.-nó, özvegy Fehér Bertalanná, dr. Zolnay Gyula 5-5 pengő Javosne Márton Berta 3 pengő, Vöröskereszt utján adakoztak: dr. Verebélyi Tibor egyetemi tanár gyűjtése 176.40 pengő, báró Wrldbot Kelemen 100 pengő, -nagykátei vöröskereszt gyűjtése 41 pengő 30 fillér, dr. Donk Arnold, dr. S^llry László, folfinger Alajos,Hollv Sándorné es Tellasevits J.-10-ÍO pengő, dörőközi vöröskereszt, .:«r 1 :. dr. Kerntler Kálmán, dr. Csorba Elemérné, Petheő•Andorné, Kardos Dezsőné, Marech Aladárné és Szigeti Jó­zsefné 5-5 pengő, Bán Ant:l és dr. Burje László 3-3 pengő. Bán Antclné dr; Raniszavjevics György, dr. Beöthy Miklós, dr. Farkas Jablánczy Ferenc, dr. Tőszeghy Géza, Kenezi Zoltán, j.\ W.K., dr. Bujovszky J., Hegyi Lajos, 2-2 pengő, dr. Karikás Mihály.ösernusi Károly, dr. Benedek Viktor, dr. Bal­tazár L. Gyula, Velössy Elvira, Tölvetth Erzsébet, dr. Bemhardt Karoly, dr. Karolyffy László, dr. ^zabo Endre, dr. Vermes, Nagy J., dr, Kireis József, dr. Lehman Sándor, dr. Lcbmayer, dr. Weszely Sándor, dr, ídmássy Scmu. Msdarassy Ferenc, nagyszánási szövetkezet, Bartók Géza, Morvainé, es Blockner Vilmosnó, Tordai J., Czmerk József l-l pengő, Benedek G., Hoffei Ignác, Hegyi Ernő ás Gond^ Jenő 50-50 fillér. Természetbeni adományokat sdt'-k: Gróf Esztorházy Tamás 100' •rgson tűzifa, 2500 kilogr:tnm frissen lőtt vadhús. 10 hektoliter bor, a Budapesti Hirlrp utján 1 csomag ruhanemű és cipőH.Zsedényi Béláné egy csomag használt ruhanemű,, t üs. S.M. három dareb férfiing, egy pizsama, I par gyermekcipő és 2 pár harisnya, Zlinszky . . István egy osomsg Jksznált re hé rnemu és gyermek /ját ékszer, dr, Vikár Gézánó egy' osptnag használt ruhanemű, gróf Csokomos Sándorné 1 osom?g brsznált ruhenemű. °

Next

/
Oldalképek
Tartalom