Napi Hírek, 1930. december/1

1930-12-01 [0240]

fatc % R ó m a, éesember l./Stefani/ Görgői jelentik: Muroviz^a községben hat vámőrre, aki automobilon visszatérőben volt a raurovizza£ őrházhoz ./"kilenc órakor ismeretlen tettesek több puska- és revol­verlövást adtak le. A lövöldözőkbokrok " ' x mögött rejtőzködtek. Rastelli vámőrt az egyik puskagolyó megölte. A rendőrfőnök elrendelte a vizsgálatot, amelyet személyesen irányit és több detektivet kül­dött a helyszínére. Ugy látszik, politikai bűntényről van szó, /MTI-/ r . § N e w y # o_r k, december 1, A Norddeutscher Lloyd Ludwigs­hafen nevü gőzösén éjjel kát óra tájban tüz ütött ki, amelyet reggel nyolc órára sikerült ljkalpizálni. ''01/ r § S a n Francisco, december í. A rádió társaság t tegnap délután azt jelentette, hogy a Ludwigshafen Lloyd gőzös legény­sége visszatárt a gőzös fedélzetére. Benhorvich angol gozos elki­sárte a Ludwigshafent, hogy szükség esetén segitságáre legyen./MTI/ r §Iawyork, december 1, Az Associated Press jelenti Panamából: A Sciota tengeri vontatógőzös ás a Gorgona gőzös tegnap este elérték a Ludwigshafen gőzöst. A kát haió készen all arra, hogy a Ludwigshafent vontatókötélre vegye. /MTI/ r | M o S Z k v u, deoember 1. Litvinov népbiztos Genfből jövet visszaérkezett Moszkvába./iáTl/ § Londonból jelentik: Kurumanban /Brit Bechuana-fölá/ a sú­lyos szárazság által oKozott nyomort lényegesen súlyosbította az aszbof bányák bezárása, mi^ek folytán többezer bennszülött és 50 európai VQS7 tette kenyerét, -iiz asztbesztvállalat havonként 10,000 fontot rizetet munkabérei cimén. /MTI/ mm jmW § Londonból jelentik: Az amerikai fajok közti béke előmozdii sára alakult szövetség 13 déli-állam kormányzójahoz intézett táviratban tiltakozik a lincselések elszaporodása ellen. 1 távirat hangoztatja,hog7 a kormányzó hatalma és befolyása elegendő volna a lincselés megakadályozá­sára és nogy a közelmultben számos példa mutatta, hogy némi bátorsággal mindig meg lőhetett akadályozni a tömogbosszu e megnyilvánul ás át./Mrl/ § Londonból jelentik: Egy nowyorki jótékony nőegyesület in­f yenes kozmetikai kezelést ajánl fel a munkanélküli nőknek, hogy ezál­al javitsa esélyeiket az álláskeresésben. Lilian Gilbreth. a Hoover-féle munkanélküli bizottság női osztályának vezetője, kijelentette, hogya ja­vaslat felett nem kell mosolyogni mert a megnyerő külsejű, jo koríaioio­ban levő nők könnyebben jutnak álláshoz. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom