Napi Hírek, 1930. november/2

1930-11-24 [0239]

I ' ; ••••, § /l/ Bukare s, t, november 24. /Orient-Eadio/ Ma lengyel lisztekből álló* küldötte elérkezett ide Viskoy tábornoknak, a lengyel nagyvezérkar főnökének vezetésével, A küldöttséget Mironesou miniszter­elnök kihallgatáson fogadta. /MTI/ - .­§ A kormányzó 1 a külügyminiszter előterjesztésére megfogad te, hogy Görgey István dr. országgyűlési képviselő a görög Megvált6-rend nagytiszti keresztjét, Szabd László dr. afl-etemi magántanár a jeruzsálemi Szent Sir­rend középkeresztjét, Borhy István dr. földbirtokos a jeruzsálemi Szent Sir-rend középkeresztjét a csillaggal, Hortávovioh Ivánná szül.Mennyey Mar­git ós özv.Reök Ivanné szül.Kelemen Ida a jeruzsálemi Saent Sir-rendIII. osztályának hölgyévé való• kinevezésük alkalmából nekik adományozott jelvé­nyeket, Rubányi ü.Bóla dr.orvos a pápai Kegy Szent Gergely-rend lovag­keresztjét és Szigeti ffiózsef hegedűművész a francia Lecsüleweno lovagi jelvényét elfogadja ós-viselje./MTI/ mm m mm § Pápa, november-24* A szomszédos Nórápról szombaton mérgezési tünetek­kel fez itteni kórházba hozták Oseh JózseT 6 éves és Cseh István 9 eves . gyermeket. Anyjuk azt-állitotta.hopy a mezőn nadragulyát ettek, a ia^ubelie,. állítása szerint azcnban az anyjuk adott r.ekik teábjm mérget. A kisebbik fiu vasárnap iszonvu kinok között meghalt. Belsó^észeit felküldtek az országos vegyvizsgálóba". Az anyát a csendőrség őrizetbe vette. /MTI/ r .... ..L # a u c h h a m m e r, november 24. Ma délután Kleinleipisch mellett egy hidszerelés alkalmával lezuhant a hid egy része. A szerelők kö­zül heten halálosan megsebesültek, hat munkás sérülése súlyos, /MTI/ mm mm t /A/ § P á r i s,november 24. /Havas./ A Szajna vízállása a nai na­oon 10 centiméterrel emelkedett. A Maröe ós Yonne vízállása szinten szaka­datlanul erielkjdik./MTI./ /A/ § L y o n,november 24. /fravs./Az eltakarítási munkálatok jelari­leg szünetelnek. A szer encsétlonség ált ai sújtott városnevednek alapjai­ban megrendült házait ácsmunkátok Rondákkal támasztják *Ia,/WTI./ na"-.'

Next

/
Oldalképek
Tartalom